موتوردمپرهانیول ( ۱۰۰۲ روز قبل )

آگهی دهنده : حسین زاده

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان تهران شهر تهران شریعتی

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۴۸۸

متن آگهی :

موتوردمپرهانیول
موتوردمپرها،محرک های الکتریکی هستندکه برای بازوبسته کردن دمپر(دریچه) بهکارمیروند.همچنین اکچوئیتورهای دمپرهانیول،قابلیت نصب بر روی شیرهای گلاب و پروانه ایی را نیز دارند.
مواردکاربرد : کنترل دمپرهواسازها،برخی از دمپرهای ورود و خروج هوا که در جاهایی مانند پارکینگ ساختمان به کارمیروند و ...
موتور دمپ هانیول درانواع تدریجی،فلوتینگ وقطع و وصلی(ON/OFF) موجود میباشد.همچنین موتور دمپرهانیول درمدلهای دارای فنر برگشت و سوئیچ تولید میشود .