ساخت و تولیدباسکول فوق سنگین جاده ای 80 تن و 100تن ( ۱۰۱۷ روز قبل )

آگهی دهنده : رضا هاشمی

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان خوزستان شهر دزفول دفتر مرکزی و فروش : تهران ، میدان فردوسی ، ابتدای قرنی ، شماره 29

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۶۵۱

متن آگهی :

برای توزین اجسام سنگين از باسکول استفاده میشود. در باسکولهای قدیمی اندازه گيری بصورت مکانيکی انجام میشد. امروزه
باسکولها به وسيله قطعات الکترونيکی با نام لودسل ( حسگر وزن ) کار میکنند و هر باسکول دارای یک سيستم کامپيوتری است
که دادههای ارسالی از لودسل را به کميت وزن تبدیل میکند.
باسکول جاده ای:
دستگاهی است که وسایل نقليه جاده ای را در یک مرحله و با استفاده از اثر جاذبه زمين توزین می نماید.
اجزای اصلی یک باسکول جاده ای عبارتند از:
صفحه باسکول (پلاتفرم( : در واقع صفحه اصلی باسکول است که محل قرارگيری بار ميباشد. هدف از ساخت سازه دستيابی به
مجموعه ای است که ضمن تحمل نيروی ناشی از وزن٬ عمل انتقال نيرو را به نحو صحيح انجام داده تا توزینی دقيق حاصل شود٬ از
اینرو طراحی دقيق سازه برای انتقال صحيح نيرو به لودسلها نيازمند طراحی دقيق توسط بروزترین نرم افزارهای مهندسی و استفاده

اینرو طراحی دقيق سازه برای انتقال صحيح نيرو به لودسلها نيازمند طراحی دقيق توسط بروزترین نرم افزارهای مهندسی و استفاده
از کارشناسان مجرب می باشد.قطار ٬ کاميون یا . . . برای توزین روی صفحه باسکول قرار میگيرند صفحه باسکول بتنی یا فلزی
است. لودسلها زیر صفحه باسکول نصب میشوند و صفحه باسکول فشار ناشی از وزن جسم را به لودسل منتقل میکند .
لودسل : لودسل حسگر وزنی است که در سيستمهای توزین مورد استفاده قرار ميگيرد. قطعهای الکترونيکی است که با آن مقدار
فشار با وزن٬ اندازه گيری میشود چگونگی کار آن به این صورت است تغييرات وزن را بر اساس تغييرات ولتاژ٬ بر اساس وزن بار وارده
حس کرده و آن را به نشاندهنده الکترونيکی منتقل می نماید. لودسلها دارای انواع مختلفی هستند که از آن جمله لودسل فشاری ٬
لودسل کششی و لودسل خمشی را می توان نام برد.
فونداسيون : دومين مرحله (اولين مرحله جانمایی می باشد که در قسمتهای بعدی آورده شده است) در نصب هر باسکول می
باشد. از آنجایيکه باسکول بر روی هر زمين و هر نوع خاکی نمی تواند نصب شود قبل از نصب می بایست ناحيه مورد نظر پی سازی
شود برای این منظور گودبرداری کرده و به اجرای فونداسيون می پردازیم. می توان گفت که 30 %دقت هر باسکول به نحوه اجرای
فونداسيون آن مربوط است از اینرو اجرای ناصحيح و غير دقيق فونداسيون می تواند گاهی سبب چندین تن خطا در وزن گردد.
جعبه تقسيم : جانکشن باکس٬ وسيله است که وظيفه اتصال لودسل ها به یکدیگر و یکسان سازی نقاط مختلف باسکول از لحاظ
نمایش وزن را به عهده دارد. اهميت جانکشن باکس از این جهت است که در نهایت دقت لودسل ها و نشاندهنده در باسکول به دقت
آن وابسته است. امروزه در باسکول های تمام الکترونيک شاهد مشکلاتی هستيم که ناشی از عدم شناخت این وسيله مهم
الکترونيکی است که با یک ولتاژ بسيار کوچک در لودسل سر و کار دارد.
نشاندهنده ها : این وسيله وظيفه نمایش وزن را به اپراتور باسکول بر عهده دارد. سيم خروجی از جانکشن باکس ( Box­J ( به
نشاندهنده متصل میشود و نشاندهنده عدد وزن را نمایش می دهد
پرینتر ( Printer : ( بمنظور چاپ عدد وزن نمایش داده شده٬ پرینتر به نشاندهنده متصل شده و عدد وزنی جرم روی باسکول چاپ
می شود.
با توجه به اجزای تشکيل دهنده یک باسکول می توان اینگونه بيان نمود که باسکولی مناسب است که تمام اجزای آن مناسب باشد.
ظرفيت باسکول 10 تن 20 تن 50 تن 60 تن 80 تن 120 تن
نوع باسکول جاده ای نيسان کش خاور کش کاميون کش تریلی کش کمرشکن کمرشکن
متر 24*3 متر 18*3 متر 16*3 متر 8*3 متر 6*5/2 متر 4*2 صفحه ابعاد
وضعيت قرارگيری روی زمين
روی زمين
داخل زمين روی زمين
داخل زمين روی زمين
داخل زمين روی زمين
داخل زمين روی زمين
داخل زمين
• حدود 90 %از سفارشات باسکول مربوط به ردیف های 3 و 4) کاميون کش و تریلی کش ) می باشند.
انواع باسکول جاده ای:
باسکول جاده ای « باسکول تمام فلز
باسکول جاده ای تمام فلز داخل زمين
باسکول جاده ای تمام فلز روی زمين
آهن آلات مورد نياز شامل تيرآهن در سایزهای 40 ٬ 45 ٬ 50 و 55 ورق های فولادی در سایزهای 8 و 10 ميليمتر و تيرآهن های سایز
14 ٬ 16 ٬ 18 ٬ 20 و 22 بر اساس مدلهای مختلف برشکاری گردیده و برابر الگوی مربوطه جوشکاری و ماشين کاری می گردد. پس از
اتمام عمليات و رنگ آميزی مجددا جهت تسهيل در حمل تفکيک گردیده و به صورت قطعات جدا شده بارگيری و به محل اجرای پروژه
حمل می گردد.
باسکول جاده ای « باسکول بتن فلز
باسکول جاده ای بتن فلز داخل زمين
باسکول جاده ای بتن فلز روی زمين
باسکول جاده ای « باسکول مرکب ( پيش ساخته )
باسکول جاده ای مرکب داخل زمين
باسکول جاده ای مرکب روی زمين
مصالح مورد نياز شامل سيمان ٬ شن و ماسه و ميلگرد در سایزها مختلف پس از خریداری و انبارش در خط توليد قرار می گيرند. شن
و ماسه خریداری شده به لحاظ احتمال وجود ناخالصی مجدداً توسط ماسه شور شسسته داده شده و توسط دستگاه بچينگ پلانت
(ایستگاه مرکزی بتن) و مخلوط شدن با سيمان مورد نياز بر اساس عيار استاندارد به حالت بتن آماده در می آید. ميله گيرد های مورد
نياز برای انواع سایزهای 12 ٬ 14 ٬ 16 ٬ 25 برشکاری ٬ خمکاری گردیده و پس از آماتورهای بندی در قالبهای پيش ساخته قرار می
گيرند. پس از آماده بودن قالب بتن مورد نياز تزریق و توسط ویبراتورهای مختلف ویبرره می گردد.
به لحاظ استحکام هر چه بيشتر بتن ها رطوبت مورد نياز توسط دستگاه رطوبت سنج پاشيده و پس از مدت استاندارد از قالب خارج و
در استخرهای آب غوطه ور می گردند. این عمليات کلاً جهت فراوری سازه های بتنی باسکولها شامل پلاتفرم ٬ دیواره پهلوئی
باسکول ٬ فونداسيونهای تحتانی و رمپهای ورود و خروج می باشد . پس از تخليه از استخر مجدداً سازه های بتنی سمباده کاری ٬
رنگ آميزی گردیده و آماده برای حمل می شوند. لازم به توضيح است کل عمليات فوق توسط جرثقيل های سقفی و دروازه ای در
ظرفيتهای مختلف در تمامی نقاط کارخانه صورت می پذیرد.
مهمترین دليل استقبال مشتریان از باسکولهای پيش ساخته بتنی مدت بسيار قليل انجام عمليات نصب و راه اندازی است به صورتی
که در بدترین شرایط جوی و موقعيت مکانی کشور نهایتاً تا یک هفته کليه عمليات نصب سازه های بتنی و تجهيزات الکترونيکی انجام
و باسکول آماده بهره برداری قرار می گيرد
با توجه به نيازهای آتی مشتریان ٬ گاه جابجایی باسکول امری اجتناب ناپذیر است و در این ميان وجود باسکول هایی که قابليت
جابجایی همراه با فونداسيون را داشته باشند ٬ یک مزیت ویژه محسوب می شود.
باسکولهای بتن فلز پيش ساخته با استفاده از نظام مدیریت تضمين کيفيت بر مبنای استاندارد 2000­9001­ISO طراحی و توليد می
گردند. در کليه مراحل نصب و راه اندازی و نگهداری ٬ کارشناسان کنترل کيفيت بر فرآیندهای انجام شده نظارت دقيقی دارند.
شماره تلفن: 66611493­81661076­021 رضا هاشمی
شماره همراه : 09122020544
hashemi.r@hotmail.com ایميل