تولید و فروش انواع مخلو طهای گازی چند جزئی ( ۱۰۱۰ روز قبل )

آگهی دهنده : سپهر گاز کاویان

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان تهران شهر قدس

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۳۹۳

متن آگهی :

جهت مشاهده انواع گازهای ميکس این شرکت به سایت com.kaviangas.www)محصولات) مراجعه فرمایيد.
توليد انواع گاز ميکس ليزر(برش فلزات) – توليد انواع مخلو طهای گازی چند جزئی در رنج های درصد وppm
شرکت سپهر گاز کاویان : com.kaviangas.www تامين کننده :
1­انواع گازهای آزمایشگاهی و وراداتی خلوص بالا با سرتيفيکيت : شامل : هليومHE – متان CH4­ آرگون AR– نيتروژن N2–
اکسيژنO2 ­هوای سنتزی AIR.Z–هيدروژن H2 –بوتان C4H10– پروپان C3H8­ هگزان C6H12 ­ دی اکسيد کربنCO2 منوکسيد کربن
CO –سولفيد هيدروژن H2S–سولفور هگزا فلوراید SF6 ­ نئون Ne – کریپتون Kr – آمونياک NH3 سولفور دی اکساید SO2­ نيتروس
refrigerant gas R12 ­R22­R123­ R125­ R134a­ R141b­ R142b­ شامل ها هالوکربن انواع ­C2H2 استيلن گاز ٬N2O اکساید
R401­ R404­ R404a R407c ­R408a ­R415b­ R507­ R600
2­انواع ترکيبات گازی شامل : مخلوطهای گاز ليزر –مخلوط گازغواصی – انواع گازهای کاليبراسيون ­ و مخلوط های گازی مورد مصرف
در صنایع مختلف و مراکز تحقيقاتی
3­انواع تجهيزات گازی شامل :
الف : انواع مانومترهای دو مرحله ای و تک مرحله ای شامل انواع رگلاتور و مانومترهای سرسيلندری و خطی و رگلاتورهای خالص.
٬بار250 ٬بار200 ٬بار150 ٬بار100 ٬بار60 ٬بار50 ٬بار40 ٬بار30 ٬بار25 ٬بار20 ٬بار15 ٬بار10 ٬بار5 ٬بار2 ٬بار1 کاری فشار با رگلاتور­
بار400 ٬بار300
­ فروش انواع رگلاتور و مانومتر استينلس استيل (steel stainless (برای گازهای خورنده٬ و برای گازهای سمی و آتش زا
­ فروش انواع رگلاتور شارژ گاز کولر (ماشين٬ کولر گازی)
­ رگلاتور اکسيژن٬ رگلاتور نيتروژن٬ رگلاتور آرگون٬ رگلاتور ازت٬ رگلاتور استيلن٬ رگلاتور پروپان٬ رگلاتور بوتان٬ رگلاتور هليم٬ رگلاتور

هيدروژن٬ رگلاتور دی اکسيد رگلاتور کربن٬ رگلاتور فریون٬ رگلاتور اتيلن٬ رگلاتور نئون٬ رگلاتور زنون٬ رگلاتور کلر٬ رگلاتور آمونياک٬
رگلاتور مونو اکسيد کربن٬ رگلاتور ٬CO رگلاتور CO2
­ انواع رگلاتورهای آلمانی با برند زینسر (Zinser(٬ هرکولس (Herculess(
­ انواع رگلاتورهای سویيسی با برند گلور (Gloor(
­ انواع رگلاتورهای کره¬ای با برند دراستار (Drastar(
­ انواع رگلاتورهای ایتاليا با برند اوکسی تيوب(Oxytube (٬ مکسی(Maxy (٬ ایرفلو(Flow Air(
­ انواع رگلاتورهای آمریکا با برند ویکتور هریس(Harris(
­ انواع رگلاتورهای تایوان با برند موریس(Murris(
­ انواع رگلاتورهای پرسی٬ بوتان٬ اورسا
­ انواع رگلاتور و مانومتر توان جم٬ نجات
­ انواع گرمکن CO2) دی اکسيد کربن)
ب : انواع پک های گازی در تعداد 6­12­24­32­64 جهت محل های پر مصرف با منيفولد استيل و رنگ بدنه کوره ای به همراه
سرتيفيکيت و انواع تجهيزات گازی ٬ انجام عمليات پرجينگ و سانترال خطوط گازی
با تشکر
شرکت سپهر گاز کاویان
02146835980­02146837950­02146837072