مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، مواد شیمیایی صنعتی ( ۱۰۷۸ روز قبل )

آگهی دهنده : رایزن شیمی

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان فارس شهر شيراز شیراز – خیابان برق - ابتدای ذولانوار غربی – پلاک 177

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۵۱۱

متن آگهی :

فروش مواد شيميایی آزمایشگاهی
فروش مواد شيميایی صنعتی
فروش مواد و معرف های شيميایی آزمایشگاهی ٬ بيولوژیکی ٬ مکمل ها و محيط کشت در شيراز توسط شرکت رایزن شيمی تجهيز
ایرانيان ٬ فروش محصولات کمپانی های بين المللی همچون کارلو ٬ ليو ٬ بایولایف و ...
*** فروش مواد اوليه صنعتی ***
فروش مواد شيميایی کمپانی های مرک (merck ( ٬ سيگما آلدریچ (aldrich sigma ( ٬ فلوکا (fluka ( ٬ شارلو (Scharlau ( ٬ دایجونگ
( acros) اکروس ٬ ( Daejung)
جهت اطلاع از قيمت ها با شماره تلفن های شرکت رایزن شيمی تجهيز ایرانيان تماس بگيرید .
فروش بهترین مواد شيميایی با مناسب ترین قيمت
سال ها تجربه حضور در بازار و همکاری با بخش های مختلف صنعتی و آزمایگاهی رضایت مشتریان را به دنبال داشته که همين سبب
افتخار شرکت ما و اميد برای فعاليت و تلاش بيشتر ميباشد .