میکروسکوپ نیکون لوپ نیکون اصل NIKON ( ۱۱۳۵ روز قبل )

آگهی دهنده : رایان شیمی

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان تهران شهر تهران ستان تهران - تهران-خدمات آزمایشگاهی صنعتی در تهران

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۱۰۱۹

متن آگهی :

** ارائه و فروش انواع ميکروسکوپ های 2 چشمی ( binocular ( و 3 چشمی نيکون NIKON**
رایان شيمی پارس به عنوان تنها ارائه دهنده ميکروسکوپ ( Microscope ( و استرئو ميکروسکوپ ( microscope Stereo ( اصل ژاپنی
آمادگی خود را جهت فروش انواع ميکروسکوپ های تک چشمی Monocular / دبيرستانی / خانگی / پلاریزان Polarizing / اینورت
(Invert (و همچنين ارائه خدماتی از قبيل نصب دوربين و CAMERA CCD بر روی ميکروسکوپ و همچنين تعویض لنز و تعمير
ميکروسکوپ اعلام ميدارد .
** کاربرد ميکروسکوپ ها :
استفاده در آزمایشگاه های تشخيص طبی – تحقيقاتی زیستی – صنایع فلز شناسی یا متالوژی و زمين شناسی .