تهیه وتوزیع انواع لوازم الکتریکی والکترونیکی ( ۱۰۱۹ روز قبل )

آگهی دهنده : افق صنعت تابلو

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان خوزستان شهر مسجد سليمان کارگاه 1 : خوزستان مسجدسلیمان خ حنیف نژاد بالاترازبانک کشاورزی

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۴۱۹

متن آگهی :

توليد وتعميرانواع تابلو های دیماند٬ساختمانی٬وتابلو روان٬تهيه انواع لوازم الکتریکی والکترونيکی٬مرکز پخش انواع کليدهای کمپکت
وکليدهای محافظ جان وفيبرنسوز(عایق) کليدچاقویی وانواع کليد فيوز وانواع فيوز باکمترین قيمت ممکن در استان خوزستان