پنل خورشیدی 60 وات ( ۱۱۰۹ روز قبل )

آگهی دهنده : مهندس قادری

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان خراسان شمالي شهر اسفراين

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۱۰۱۷

متن آگهی :

پنل خورشيدی 60 وات
شرکت کنترل سازان سپهر اقدام به فروش فوق العاده پنل خورشيدی با قيمت بسيار مناسب نموده است
وات 250 ­ 120 ­ 80 ­ 60 ­ 40 ­ 20 ­ 10 های پنل
راندمان بسيار بالا
از مونتاژ سلولهای خورشيدی بوجود میآید. از آنجا که یک صفح ٴه خورشيدی مقدار محدودی انرژی توليد میکند٬ به همين دليل
تاسيسات شامل چند صفح ٴه خورشيدی هستند. صفحههای خورشيدی انرژی نورانی خورشيد را به انرژی الکتریکی تبدیل میکنند.
صفحات خورشيدی٬ از ترکيبات نيمه هادی ساخته شدهاند که وظيفه آنها تبدیل انرژی نورانی خورشيد به انرژی الکتریکی میباشد.
این صفحات با نام فتوولتائيک (PhotoVoltaic (یا سولار (Solar (شناخته میشوند. صفحات فتوولتائيک (PhotoVoltaic (از نظر
تکنولوژی به 3 دسته تقسيم بندی میشوند.
صفحات فتوولتائيک پلی کریستال (Panels Polycrystalline Photovoltaic(
صفحات فتوولتائيک مونوکریستال (Panels Monocrystalline Photovoltaic(
صفحات فتوولتائيک نواری (Film Thin.