سیستم روشنایی سولار ( ۱۰۷۳ روز قبل )

آگهی دهنده : خانزاده

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان خراسان جنوبي شهر بشرویه

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۴۶۷

متن آگهی :

ا سلام
موضوع : معرفی محصولات توليدی برند شایان برق و بررسی فنی و اقتصادی طرح استفاده از انرژی های خورشيدی جهت روشنائی
و طرح استفاده از سيستم روشنایی سولار
احتراما به استحضار می رساند این شرکت در یکی از بزرگترین پروژه های استفاده از انرژی خورشيدی٬ نسبت به ساخت و نصب و
راه اندازی 223 دستگاه روشنایی LED با استفاده از انرژی خورشيدی اقدام نموده است .
هزینه مصرف برق = صفر ریال
تامين روشنایی محوطه و خيابان های شرکت مدیران خودروبا چراغ های خيابانی خورشيدی
لذا این شرکت آمادگی دارد تا نسبت به ساخت و اجرای پروژه هایی چون پروژه فوق برای آن سازمان محترم اقدام نماید.
ضمن دعوت از آن مدیریت محترم و کارشناسان آن سازمان جهت بازدید از خطوط پيشرفته توليدی محصولات فوق و درصورت نياز به

ضمن دعوت از آن مدیریت محترم و کارشناسان آن سازمان جهت بازدید از خطوط پيشرفته توليدی محصولات فوق و درصورت نياز به
اطلاعات بيشتر به سایتcom.shayanelectric.wwwمراجعه فرمائيد٬ در سایت مذکور نمونه پروژه های این شرکت با استفاده از
سيستم روشنایی سولار در بخش خبرنامه ها و پروژه ها موجود می باشد .
در ضمن ایميل شرکت به آدرس com.shayanbargh@infoمی باشد .
کارشناس فروش و نمایندگی :خانزاده 09126274736
آدرس کارخانه و دفتر فروش : اراک ٬ شهرک صنعتی شماره 3 ) خير آباد ) ٬خيابان مبتکران – شرکت شایان برق
314 داخلی 0863 – 3553701­6