فروش تابو برق صنعتی و مسکونی - تابلو برق صنعتی ( ۱۰۴۲ روز قبل )

آگهی دهنده : محمد رضا فداکار

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان تهران شهر تهران

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۲۴۹۱

متن آگهی :

فروش انواع تابلو برق در ابعاد مختلف
ساخت تابلوبرق اسانسوری تکفاز و سه فاز
ساخت تابلو برق مسکونی با تایيده اداره برق منظقه
ساخت تابلو برق ایستاده ریتال و ظرح ریتال