ماده رنگ بر صنعتی (با تکنولوژی نانو و موادبایو) ( ۹۸۴ روز قبل )

آگهی دهنده : کیا صنعت ولکان

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان بوشهر شهر عسلویه

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۵۰۴

متن آگهی :

توليد ماده رنگ بر صنعتی (با تکنولوژی نانو و مواد بایو) پاک کننده رنگ از همه ی انواع سطح٬ برای اولين بار در ایران توسط شرکت کيا
صنعت ولکان مستقر در مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه زنجان
شرکت کيا صنعت ولکان مستقر در مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه زنجان با تيم تحقيقاتی مجرب و متخصص موفق به توليد
محصولی برای از بين بردن رنگ های صنعتی و ساختمانی از همه انواع سطوح٬ با تکنولوژی نانو و بيو مواد گردید.
روش رنگ بری این محصول که برای نخستين بار در ایران توسط شرکت کيا صنعت ولکان ساخته شده است٬ در مقایسه با سایر
روش های مشابه رنگ بری بسيار ایمن بوده و دوست دار محيط زیست می باشد. روش های مشابه برای رنگ بری عموما به روش
های مکانيکی و شيميایی دسته بندی می شوند. روش های مکانيکی مانند سندبلاست٬ وت بلاست و . . . آلودگی های زیست
محيطی بسياری را بوجود می آورند. روش های شيميایی نيز توام با اسيدهای خطرناک می باشد. که علاوه بر سرطان زا بودن و
تخریب محيط زیست٬ قطعه زیر کار را دچار خوردگی می کنند.
برای توضيحات بيشتر با شماره ذیل تماس حاصل فرمایيد:
رمضانخانی 09212765912