دستگاه ترموگراف چوب جهت heat treatment ( ۷۶۰ روز قبل )

آگهی دهنده : رمزعلی فتحی

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان تهران شهر تهران

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۴۱۶

متن آگهی :

دستگاه ترموگراف پالت چوبی (ht) - طراحی و ساخت اولین دستگاه ترموگراف مخصوص استریل نمودن پالت چوبی در ایران مطابق استاندارد شرکتهای اروپایی
دارای گواهی ثبت اختراع
دستگاه ترموگراف چوب جهت heat treatment پالت چوبی مطابق استاندارد سازمان حفظ نباتات ایران و دارای تاییدیه سازمان حفظ نباتات ISPM 15 FAO