ساخت، نصب و راه انداری سیستم بازیابی و استحصال مو - دولت آباد ( ۱۰۶۳ روز قبل )

آگهی دهنده : جهاد تحقیقات سپاهان

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان اصفهان شهر دولت آباد-اصفهان

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۴۴۵

متن آگهی :

با توجه به اهميت بازیافت زباله و پسماندهای شهری به لحاظ اقتصادی و زیستمحيطی ٬ شرکت جهاد تحقيقات سپاهان ٬ ساخت٬
نصب و راه انداری سيستم بازیابی و استحصال مواد از پسماند و زباله های شهری) MRF (را در ليست پروژه های خود قرارداد.
ساخت٬ نصب و راه اندازی نمونه ای از این خط بازیافت در طی سالهای 91­90برای شرکت بازیافت شهرداریهای شاهين شهر ٬
خمينی شهر و برخوار وميمه اجرا گردیده است. لازم به ذکر است که شرکت جهاد تحقيقات سپاهان طراح و سازنده اولين سيستم
کيسه پاره کن متناسب با پسماند و زباله های شهری کشور می باشد. همچنين این شرکت توانایی طراحی و ساخت نوار نقاله
تریپر جهت انتقال و دپوی مواد آلی در سایت تخمير به منظور توليد کود کمپوست را دارا می باشد. لذا با توجه به اجرای موفق این
پروژه٬ این شرکت آمادگی خود را جهت همکاری در پروژه های طراحی٬ ساخت و راه اندازی سيستمهای بازیابی و استحصال مواد از
پسماندهای شهری را اعلام می دارد. جهت آشنایی بيشتر با خط بازیافت وسایر محصولات این شرکت خواهشمند است از وب
سایت این شرکت به آدرسcom.jtscompany.www بازدید فرمایيد