اولیین تولید کننده مخازن تصفیه اب وفاضلاب ( ۱۰۷۹ روز قبل )

آگهی دهنده : ابفاصنعت کولاک

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان فارس شهر اردكان

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۵۳۱

متن آگهی :

شرکت آبفا صنعت کولاک
بر اساس دستورالعمل خود اظهاری در پایش سازمان حفاظت محيط زیست موضوع بند ب ماده 192 قانون برنامه پنجم توسعه٬
واحدهای صنعتی٬ توليدی در سال 1394 موظفند اقدام به اندازه گيری پارامترهای آلاینده خود نمایند در غير اینصورت آن صنعت
مشمول پرداخت عوارض آلایندگی موضوع ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده ميگردد. از اینرو به منظور عدم قرارگيری آن واحد
محترم در ليست صنایع آلاینده٬ این شرکت مشاور (معتمد سازمان حفاظت محيط زیست) آمادگی خود را جهت تکميل فرمهای
خوداظهاری هوا٬ پسماند (برنامه عملياتی پسماندهای صنعتی و ویژه) و پساب واحدهای صنعتی با حداقل هزینه اعلام می دارد
02136298501
02136298502
02136296413
02136296497
09120149402
09114571192
مشاوره/طراحی/ساخت
مشاوره٬ طراحی٬ ساخت٬ فروش٬ نصب و راه اندازی انواع سيستم های تصفيه آب و فاضلاب
ساخت و ارائه دستگاههای ضد عفونی کننده آب و پساب
مجری تصفيه خانه های آب و فاضلاب
سپتيک٬ منهول٬ مخزن دوجداره پلی اتيلنی
تصفيه فاضلاب
­ سپتيک تانک پلی اتيلن و بتنی
­ مشاوره طراحی و ساخت پکيجهای تصفيه فاضلاب: فلزی و بتنی
­ ساخت سپتيک های پيش ساخته پلی اتيلنی٬ بتنی٬ فایبرگلاس
­ مشاوره طراحی و ساخت پکيجهای فلزی پرتابل تصفيه فاضلاب بهداشتی و صنعتی
­ پکيج های تصفيه فاضلاب صنعتی و بهداشتی و سپتيک پيش ساخته و ...
­ پيشرفته ترین سيستم تصفيه فاضلاب به روش MBR
­ پيشرفته ترین سيستم تصفيه فاضلاب به روشMBBR UASB٬ SBR٬ RBC٬ DAF٬
­ تصفيه فاضلاب های صنعتی با روش اکسيداسيون شيميایی
­ تصفيه فاضلاب های صنعتی با روش بيولوژیک هوازی٬ بی هوازی
­ ترسيم و ارائه نقشه های دقيق اجرایی جهت اجرا در کارگاه ساخت و یا سایت اجرایی
­ نصب و راه اندازی تجهيزات در سایت منطبق با شرایط در خواستی
­ آموزش اپراتور بهره برداری تجهيزات توسط پرسنل مرتبط و ارائه جزوات لازم
­ تعميرات سيستم در حال کار و تصحيح کارایی و اپتيمم سازی سيستم های قدیمی
­ سيستم های تصفيه فاضلاب صنعتی و بهداشتی و استخر شامل اجرای ساختمان و ساخت و نصب تجهيزات
­ پکيج تصفيه فاضلاب بهداشتی و صنعتی
­ تجهيزات تصفيه خانه شامل کلرزن٬ پکيج تزریق مواد شيميایی٬ ایر ليفت پمپ
­ نصب و راه اندازی تصفيه خانه های آب و فاضلاب
­ چربی گير با سيستم ثقلی ٬ DAF ٬ CPI API ٬ چربيگير
­ طراحی٬ ساخت٬ نصب و راه اندازی سيستمهای حذف اکسيژن ازآب دی اریتور
­ طراحی٬ ساخت٬ نصب و راه اندازی سيستمهای پکيج تزریق مواد شيمایی در صنایع مختلف
­ طراحی٬ ساخت٬ نصب و راه اندازی سيستمهای تصفيه فاضلاب بهداشتی و فاضلاب صنعتی با روشهای EAAS٬ IFAS٬ UABR٬
UASB٬ MBR
­ طراحی٬ ساخت٬ نصب و راه اندازی سيستمهای تجهيزات تصفيه خانه آب و فاضلاب شامل آشغالگير دستی ومکانيکی
آب شيرین کن اسمز معکوس RO تصفيه آب آب شيرین کن اسمز معکوس RO تصفيه آب آب شيرین کن اسمز معکوس RO تصفيه آب
سيستم های کلرزنی مایعی و گازی ­ دستگاه های کلرزن آب و فاضلاب
ساخت و نصب تجهيزات تصفيه خانه های آب و فاضلاب شامل هواده های سطحی٬ ایر ليفت پمپ٬ سرریز
ابفاصنعت کولاک اولين وبزرگترین توليدکننده مخازن بتونی وبلی اتيلن
اولين مشاور ومجری ومعتمد سازمان حفاظت ازمحيط زیست
ابفاصنعت کولاک دارای گواهی صلاحيت از شهرداری
ابفاصنعت کولاک مجری تصفيه خانه های اب و فاضلاب
ابفاصنعت کولاک در سال 94 دارای 110بروزه موفق وبزرگ ودولتی
ابفاصنعت کولاک درسال 94برنده 5سيستم تصفيه خانه هوازی شرکت بتروشيمی فردیس عسلویه
مخازن های توليدی این شرکت دارای ضمانت وبليمه نامه 50ساله ميباشد
تمامی تجهيزات های تصفيه خانه دارای 10سال گارانتی و5سال خدمات بس ازفروش ميباشد
شرکت آبفا صنعت کولاک
در سال های اخير تمایل به استفاده از واحدهای پيش ساخته تصفيه آب و فاضلاب به شکل پکيج های قابل حمل به ویژه برای
اجتماعات کوچک از قبيل مناطق روستایی٬ کمپ ها٬ سایت های کارگاهی٬ یگان های نظامی رو به افزایش است.
با ساخت تصفيه خانه های پيش ساخته به صورت واحد های آماده٬ علاوه برکاهش قابل ملاحظه در هزینه ها و زمان مورد نياز٬ امکان
حمل و جابجایی آنها به شکل کانتينرهای استاندارد فراهم می شود.
کاربرد این واحدهای پيش ساخته به عنوان راه حلی مقرون به صرفه و مطمئن در تصفيه فاضلاب اجتماعات کوچک و رفع معضلات
زیست محيطی واحدهای آلاینده شهری و صنعتی توصيه می گردد.
روش تصفيه فاضلاب های بهداشتی٬ فرآیند لجن فعال از طریق هوادهی عمقی با کشت معلق یا رشد ثابت توسط باکتری های
هوازی می باشد. راندمان تصفيه فاضلاب در حدود 95 درصد حذف آلاینده های شاخص از قبيل ٬COD BOD و TSS می باشد. که در
صورت لزوم اضافه نمودن رآکتورهای بی هوازی و آنوکسيک به منظور تصفيه تکميلی فاضلاب ها امکان پذیر است.
فاضلاب های آلوده و بيماریزا پس از هدایت به این سيستم و طی مراحل مختلف تصفيه به پسابی زلال٬ بدون بو و عاری از مواد معلق
پالایش شده ٬ پس از گندزدایی با ترکيبات کلر یا گاز ازن مطابق با استانداردهای محيط زیست قابل دفع به آبهای سطحی و زیرزمينی
یا استفاده در مصارف دوره ای آبياری فضای سبز خواهد بود.
هر واحد کامل تصفيه فاضلاب دارای متعلقات لازم از قبيل تجهيزات آشغالگيری٬ سيستم پمپاژ٬ بلوئر هوادهی٬ زلال سازی٬ هاضم
لجن٬ مخزن گندزدایی و تابلوی برق به همراه کابل کشی ها و لوله های ارتباطی می باشد .
مخـازن پکيج از ورق و پروفيل های فلزی کربن استيل ساخته شـده ٬ توسط پرایمرها و پوشش های اپوکسی در برابر عوامل خوردگی
محافظت می شوند. در ظرفيت های بسيار کوچک از مخازن آماده پلی اتيلن و فایبرگلاس به عنوان رآکتور تصفيه فاضلاب نيز استفاده
می شود.
مزایای استفاده از پکيج تصفيه فاضلاب :
⦁ مصرف پایين انرژی در هنگام تصفيه فاضلاب
⦁ نياز به حداقل فضا جهت نصب پکيج تصفيه فاضلاب
⦁ قابليت کارکرد سيستم بصورت پيوسته ومداوم ( 24 ساعت در شبانه روز)
⦁ پایين بودن هزینه های نگهداری سيستم تصفيه فاضلاب
⦁ قابليت تصفيه مطابق با استانداردهای محيط زیست
⦁ مصرف حداقل انرژی
⦁ افزایش ظرفيت سيستم پکيج تصفيه مطابق با حجم فاضلاب توليدی در روز
⦁ سادگی عمليات نصب و راه اندازی سيستم تصفيه فاضلاب
⦁ عدم توليد و انتشار بوی نامطبوع در حين فرایند تصفيه فاضلاب
⦁ راندمان بسيار بالای حذف آلودگی فاضلاب
⦁ قابليت حمل و نقل و جابجایی پکيج تصفيه فاضلاب
⦁ استفاده از فاضلاب تصفيه شده در کشاورزی ٬آبياری فضای سبز و...
بر اساس منشاء توليد فاضلاب٬ فاضلاب به دودسته تقسيم می شود:
1 – فاضلاب انسانی یا بهداشتی
2 ­فاضلاب صنعتی
با توجه به خصوصيات مشابه پساب انسانی روش های تصفيه معمول مورد استفاده در تصفيه این نوع پسابها در اکثر موارد مشابه
می باشد ولی در خصوص پسابهای صنعتی با توجه به ویژگيهای کيفی متنوع پسابهای توليدی٬روشهای تصفيه مختلف واز صنعت به
صنعت دیگر نيز می تواند کاملا متفاوت باشد
پيام آبفا صنعت کولاک
سلامت سازمانی و صداقت را سرلوحۀ فعاليتهای شبانهروزی خود قرار دادیم تا بتوانيم ارزشمندترین دستاورد خود را که پشتيبانی
تکيهپذیر و همگامِی مطمئن برای مشتریان است٬ محافظت کنيم و گسترش دهيم. ما در «آبفا صنعت کولاک» مشتریان را تنها
نمیگذاریم و از اولين تماس تا تحویل و نصب سيستم٬ گامبهگام در کنارشان هستيم