ساقه خردکن - ادوات کشاورزی مهرگان ماشین ( ۱۰۱۳ روز قبل )

آگهی دهنده : مهرگان ماشین ایرانیان

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان خراسان رضوي شهر چکنه

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۵۳۶

متن آگهی :

مخصوص باغ و زراعت باعرض کار مختلف
فروش کودپاش دامی و مرغی 3و 5 تن
کودریز دامی و مرغی 3 و 5 تن هيدروليکی
کودریز مخصوص چال کود باغات 5 تن
کمپوست پاش و کمپوست ریز 5 تن
کودپاش هليسی 12 تن
کودپاش شيميایی 500 کيلویی
کودریز ماسه ریز مخصوص بستر سازی دام 8 تن
بيلر مکعبی
مهرگان ماشين ایرانيان 09123218553