اجاره دیزل ژنراتور ( ۹۸۷ روز قبل )

آگهی دهنده : kianoosh

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان تهران شهر وحیدیه اجاره دیزل ژنراتور ، دیزل ژنراتور گازوئیل سوز ، دیزل ژنراتور گازسوز

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۴۱۶

متن آگهی :

جاره دیزل ژنراتور
دیزل ژنراتور یا مولد دیزل به ترکيبی از موتور دیزل(اجاره دیزل ژنراتور) ٬ ژنراتور و انواع متعلقات فرعی که به منظور توليد برق استفاده
میشود٬ میگویند.
دیزل ژنراتور ها که برای تبدیل انرژی مکانيکی به الکتریکی٬ در مواقعی که نياز به برق اضطراری هست یا حتی کاربردهای دائم مورد
استفاده قرار می گيرد.
دیزل ژنراتورها از نظر سوخت مصرفی موتور به سه دسته تقسيم می شوند :
دیزل ژنراتور گازوئيل سوز / گازسوز / دوگانه سوز
دیزل ژنراتورها از نظر اندازه و توان برق توليدی و مصرفی نيز طبقه بندی می شوند و بر همين اساس و با توجه به نوع مصرف برای
توليد برق اضطراری یا مستمر انتخاب می شوند.