علف تراش موتوری ، علف زن دوشی ، علف زن پشتی ( ۱۱۳۵ روز قبل )

آگهی دهنده : راد

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان البرز شهر كرج

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۱۰۵۷

متن آگهی :

فروشگاه و نمایشگاه کشاورزی ساختمانی ماندگار
نمایندگی فروش انواع ادوات ٬ تجهيزات و ماشين آلات کشاورزی ٬ علفزن ٬ علف تراش ٬ حاشيه زن ٬ یونجه چين ٬ فروش انواع ماشين
آلات ساختمانی ٬ تاسيساتی ٬ پمپ و الکتروپمپ های آب خانگی و صنعتی
علف زن ٬ علف تراش ٬ حاشيه زن هاسکوارنا Husqvarna سوئد دوشی مدل 128R و 333R
علفزن ٬ علف تراش ٬ حاشيه زن هوندا HONDA دوشی و پشتی با موتور چهار زمانه GX35 هوندا اصلی شاسی caster و شاسی

علف تراش موتوری ٬ علف زن دوشی ٬ علف زن پشتی ­ علف زن .ه.ش ۱۹/۶/۱۳۹۵
http://www.niazerooz.com/%D8%B9%D9%84%D9%81­%D8%B2%D9%86­c­3692/%D8%B9%D9%84%D9%81­%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4­%D… 2/8
کره ای
علف زن ٬ علف تراش ٬ حاشيه زن اشتيل STIHL آلمان دوشی مدل 120­FS
علف زن ٬ علف تراش ٬ حاشيه زن اشتيل STIHL آلمان دوشی مدل 450­FS
علف زن ٬ علف تراش ٬ حاشيه زن اشتيل STIHL آمریکا دوشی مدل 56­FS
علف زن ٬ علف تراش ٬ حاشيه زن اشتيل STIHL امریکا دوشی مدل 90­FS
علف زن ٬ علف تراش ٬ حاشيه زن آینهيل Einhell دوشی مدل AS 1/BC43­BG
علف زن ٬ علف تراش ٬ حاشيه زن KNC کره دوشی و پشتی با موتور 40 سی سی و 52 سی سی
علفزن ٬ علف تراش ٬ حاشيه زن سولو SOLO آلمان دوشی 40 سی سی
علف زن ٬ علف تراش ٬ حاشيه زن کراف تاپ CRAFTOP دوشی مدل 520 و پشتی مدل BG­NTB430
علفزن ٬ علف تراش ٬ حاشيه زن دوشی و پشتی 43 سی سی ماک MAAK
علفزن ٬ علف تراش ٬ حاشيه زن دوشی و پشتی 52 سی سی ماک MAAK
علفزن ٬ علف تراش ٬ حاشيه زن دوشی طرح هوندا GX35 ماک MA