دستگاه تمام اتوماتیک فیلتر هوا ( ۵۶ روز قبل )

آگهی دهنده : البرز

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان خراسان شمالي شهر بجنورد

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۳۰

متن آگهی :

ساخت و تولید فیلتر هوا
فروش خط تولید فیلتر هوا
دستگاه تولید فیلتر هوا
خط تولید فیلتر هوا
فیلتر هوا
دستگاه چین کن کاغذ فیلتر هوا
دستگاه اتوماتیک فیلتر هوا
کاغذ چین شده
دستگاه چین کن
دستگاه چین کن کاغذ فیلتر هوا
دستگاه چین کن و چسب زن کاغذ فیلتر
دستگاه چین کن فیلتر