سیستم تصفیه خانه ( ۱۰۷۶ روز قبل )

آگهی دهنده : ابفاصنعت کولاک

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان خراسان شمالي شهر تیتکانلو تهران انقلاب جمالزادهجنوبی کوچه ایران پلاک 8

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۴۷۵

متن آگهی :

سيستم های تصفيه آب و فاضلاب صنعتی آبفا کولاک
باتوجه به ضرورت حفاظت از منابع آبهای سطحی و زیر زمينی به عنوان ثروت ملی وجلوگيری از برداشت های بی رویه آن ٬ مسئله
تصفيه آب و فاضلاب امر مهم بشمار ميرود . شرکت آبفا صنعت کولاک آمادگی خود را با حضور مهندسين و متخصصين مجرب در رشته
های آب و فاضلاب٬ محيط زیست٬ شيمی جهت ارائه طرح ها و اجرای سيستم های مختلف تصفيه آب و فاضلاب اعلام می دارد تا
بدین وسيله بتواند منشا اثری در راه خدمت به کشور و جلوگيری از آلودگی محيط زیست باشد
مشاوره٬ طراحی ٬ ساخت و اجراء سيستمهای جمع آوری و تصفيه آب و پسابهای صنعتی و بهداشتی
1 . ساخت وفروش سپتيک تانک (سپتيک تانک بتنی ٬ سپتيک تانک پلی اتيلنی )
2 . ساخت و فروش منهول (منهول بتنی ٬ منهول پلی اتيلنی )
3 . ساخت و فروش چربی گير یا گریس تراپ ( چربی گير بتنی ٬ چربی گير پلی اتيلنی )
4 . طراحی و ساخت پکيج تصفيه فاضلاب بهداشتی (پکيج هوازی ٬ تصفيه خانه بتنی٬ SBR,RBC, پکيج RBC و پکيج SBR(
5 . طراحی و ساخت چربی گير صنعتی ( DAF(
6 . ساخت و فروش انواع سختی گير ٬ دیایونایزر ٬ اسمز معکوس ( RO( ٬ فيلتر های شنی و کربن فعال
7 . آموزش پرسنل و ارائه برنامه های بهره برداری و نگهداری از تصفيه خانه های آب و فاضلاب