کانکس کارگاهی و سالن با امکانات آبدارخانه و سرویس ( ۹۸۴ روز قبل )

آگهی دهنده : سازه های پیش ساخته کارنو

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان بوشهر شهر بندر كنگان

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۴۹۸

متن آگهی :

کانکس کارنو: 88079742 و 88079540
کانکس ها و سازه های پيش ساخته ی کارنو در دو نوع ثابت و متحرک و در ابعاد مختلف بنا به درخواست مشتریان گرامی باکيفيت
بالا و کاربردهای متفاوت توليد ميگردند .
برای اطلاعات بيشتر از سایت ما com.karnosazeh.www دیدن فرمایيد.
کانکس کارگاهی
کانکس مدیریتی ویژه مدیران و مهندسين
کانکس اقامت کارمندان
کانکس کيوسک های نگهبانی
کانکس کمپهای تفریحی و سياحتی
کانکس واحد های اداری و مسکونی
کانکس های کارگاهی گوناگون در پروژه های ساخت و ساز
کانکس سرویس های بهداشتی شامل :توالت ایرانی,کانکس توالت فرنگی فرنگی وکانکس حمام.

کانکس نگهبانی بانمای شيشه ودید عالی
کانکس های سرویس بهداشتی درون و برون شهری
کانکس های ایمنی و اورژانس
کانکس و اتاق های پيش ساخته با کاربری سر پناه در مناطق کانکس جهت زلزله و یا سيل زده
کانکس با کاربری دفاتر اداری و کار با کليه امکانات داخلياز قبيل کانکس اتاق استراحت و کانکس سرویس بهداشتی و حمام و نصب
تجهيزات سرمایشی و گرمایشی داخل کانکس براساس درخواست خریدارمحترم