فراوری وبسته بندی عسل وزیتون از تکنفره تا خانواده - شفت ( ۷۲۰ روز قبل )

آگهی دهنده : امینیان

آدرس: استان گيلان شهر شفت

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۳۱۴

متن آگهی :

فراوری وبسته بندی عسل وزیتون از تکنفره تا خانواده وتوليد کارمزدی
شرکت فرابسته پگاهان دارای خطوط فراوری وبسته بندی عسل وزیتون از سایز تکنفره تاخانواده همراه با آزمایشگاه مجهز ميباشد
.بنابراین این شرکت نمایندگی توزیع محصولات خودرا در کليه استانها به متقاضيان واجدشرایط و اگذارمينماید.همچنين این شرکت
آمادگی دارد محصولات فوق الذکررا با برند متقاضيان محترم به صورت کارمزدی فراوری وبسته بندی نماید.
ضمنا این شرکت می تواند سورتينگ وهسته گيری زیتون را به صورت کارمزدی برای شرکتها و سایر متقاضيان محترم انجام دهد