تولید کننده سپتیک تانک بتونی و پلی اتیلن ( ۱۰۱۴ روز قبل )

آگهی دهنده : داود زارعی

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان خوزستان شهر بندرامام خميني

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۴۹۱

متن آگهی :

تنی مسلح ا ستوانه ای ( Tank Septic(
سپتيک تانک نوعی تصفيه خانه تک واحدی است که تصفيه مکانيکی ( ته نشينی ) و تصفيه زیستی با کمک باکتریهای بی هوازی
همزمان در آن انجام می گيرد. سپتيک تانک تشکيل شده از استوانه سرپوشيده ای که معمولا با بتن آرمه و و در ابعاد مختلف ساخته
می شوند . فاضلاب پس از ورود به سپتيک و به علت کاهش سرعت جریان آن ٬ قسمتی از مواد معلق خود را به صورت ته نشينی از
دست می دهد . مواد ته نشين شده به صورت لجن در کف انباره با کمک باکتری های بی هوازی هضم می شوند .بطوری که این
سيستم هر چند سال یکبار نياز به تخليه پيدا می کند . سيستم توليدی از بتن با عيار 350 و یک شبکه مش توليد ميگردد.
محاسن سيستم بی هوازی
هزینه بسيار کم
سرعت بالا دراجرا
قابل اجرا در زمينهای دژ و مناطقی که سطح آبهای زیر زمينی بالا و یا جذب کمی دارند
عدم نياز به تعمير و نگهداری واپراتور بدليل عدم استفاده از وسایل الکترو مکانيکال
این شرکت توانایی توليد مخازن را با قطر 110تا قطر 250 را دارد برای رضایت مشتریان خود مخازن را با قطر وارتفاع دلخواه طبق نياز
مشتریان طراحی وتوليد مينماید وکمتر از سه روز اجناس را تحویل کارفرما خواهد داد