فروش انواع دوزینگ پمپ(صنعتی - شیمیایی - پالایشگاهی ( ۱۰۶۹ روز قبل )

آگهی دهنده : افق پمپ

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان تهران شهر فردوسیه

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۴۱۷

متن آگهی :

دوزینگ پمپها یا پمپ های مترینگ گونه ای از پمپ های جابجایی مثبت اند که قادرند مقدار دقيقی از سيال را پمپاژ نمایند و به همين
جهت به آنها دوزینگ پمپ یا مترینگ پمپ گفته می شود.
از آنجا که دبی پمپ های سانتریفوژ و روتاری بسته به فشار سيستم تغيير می کند٬ بنابراین هيچيک از پمپ های مذکور نمی تواند
به عنوان دوزینگ پمپ مورد استفاده قرار گيرد. معمولاً تنها پمپ های پيستونی و پيستون دیافراگمی این امکان را دارند که در رده
پمپ های دوزینگ قرار گيرند.
دوزینگ پمپ
دوزینگ پمپ دستگاهی است که مقدار دقيقی از مواد شيميایی را تزریق می نماید. دبی این پمپ ها به صورت دستی و یا اتوماتيک
و بسته به شرایط فرآیند قابل تغيير می باشد. این پمپ ها قادرند محدوده وسيعی از مواد شيميایی حاوی اسيدها٬ سيالات خورنده

و بسته به شرایط فرآیند قابل تغيير می باشد. این پمپ ها قادرند محدوده وسيعی از مواد شيميایی حاوی اسيدها٬ سيالات خورنده
و یا مایعات ویسکوز و اسلاری را پمپاژ نمایند. دقت کورس های رفت و برگشتی این پمپ ها بسيار بالا می باشد چرا که می بایست
در هر کورس دوز صحيحی از سيال را پمپاژ نمایند