تیوپ ایتالیا ( ۱۰۱۳ روز قبل )

آگهی دهنده : محمود دشتی

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان خراسان جنوبي شهر زهان

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۴۱۲

متن آگهی :

تيوپ مخازن تحت فشار صدر صد بهداشتی جهت مصرف آب آشاميدنی