انواع میکروسکوپ وتلسکوپ خرم آباد لرستان خرم شفا ( ۱۰۸۶ روز قبل )

آگهی دهنده : رضا پوریامهر

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان لرستان شهر خرم آباد ساحلی بین پل شهدا و پل دارایی زاده تجهیزات خرم شفا

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۴۴۸

متن آگهی :

فروش انواع ميکروسکوپ وتلسکوپ در خرم آباد لرستان
انواع ميکروسکوپ از دانش آموزی تا حرفه ای از پنجاه هزار تومان به بالا مانند :ميکروسکوپ 300 برابر٬ ميکروسکوپ 450 برابر٬
ميکروسکوپ 600برابر٬ ميکروسکوپ 750برابر٬ ميکروسکوپ 900برابر٬ ميکروسکوپ 1200 برابر٬ ميکروسکوپ 1500 برابر٬
ميکروسکوپ یک چشمی٬ ميکروسکوپ دوچشمی٬ ميکروسکوپ استاد شاگردی و. . .
انواع تلسکوپ از دانش آموزی تا حرفه ای
و لوپ یا استرئو ميکروسکوپ