خرید اقساطی اتوبوس ( ۱۰۹۲ روز قبل )

آگهی دهنده : مریم بختیاری ثابت

آدرس: استان تهران شهر تهران

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۷۲۱

متن آگهی :

شرکت ارمغان اقلام آرین مهیاران نیازمند 5 دستگاه اتوبوس بیابانی به صورت اقساط از قرار پرداخت ماهیانه 5 میلیون تومان بابت هر دستگاه می باشد.
09198491994