پخش عمده فیلتر.کاغذ خام.کاغذچین شده بصورت نقدو چکی ( ۱۰۷۸ روز قبل )

آگهی دهنده : بختیاری

آدرس: استان خوزستان شهر سوسنگرد شهرستان سوسنگرد

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۶۱۰

متن آگهی :

فروش کاغذ خام پراید و پژو قيمت کيلویی 5500 تومان..
کاغذ چين شده پراید 420تومان..
کاغذ چين شده پژو 600تومان....
توری پراید 50 تومان...
پلی و ایزو درجه یک پلمپ بشکه ای 8500 تومان.......
قيمت فيلتر هوا براید با سلفون استاندارد 900 تومان.
فيلتر هوای بژو با مهر استاندارد 950 تومان ....
قالب پراید و پژو برای توليد 1600 تومان........
چسب حرارتی ایرانی بنام اطلس کيلویی 8500 تومان.......
درصورت خرید تيراژ بالا کرایه باربری به عهده فروشنده ميباشد....
بختياری 09395318430