نرم‌افزار دبیرخانه ( ۱۰۱۸ روز قبل )

آگهی دهنده : شرکت پویاپردازان شوش

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان خوزستان شهر شوش

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۴۱۸

متن آگهی :

ویژه ثبت مشخصات نامههای اداری از جمله: گيرنده٬ فرستنده٬ تاریخ٬ موضوع٬ شماره دفتر اندیکاتور٬ شماره نامه٬ توضيحات و یک
کپی از نامه و پيوستها و پاسخ آن و ... با امکان پشتيبانگيری روی سی دی یا حافظه٬ ویرایش٬ جستجو٬ حذف٬ مشاهده و چاپ کپی
ذخيره شده نامه در هر زمان٬ تقویم٬ دفتر تلفن٬ تعيين رمز کاربر بعلاوه امکان ثبت ارجاعهای نامه (گيرنده ارجاع٬ تاریخ ارجاع٬ موضوع
ارجاع)٬ ثبت رونوشتها٬ تهيه کننده نامه٬ کد بایگانی نامه٬ تغيير ظاهر برنامه٬ تغيير فونت برنامه٬ 9 نوع گزارشگيری از نامهها٬ امکان
گزارشگيری 9 آیتم با یکدیگر و ...