ارسال و دریافت پیام کوتاه ( ۹۸۳ روز قبل )

آگهی دهنده : شرکت تیبا سامانه

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان تهران شهر تهران

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۴۸۰

متن آگهی :

پيام همراه" یک سيستم کامل جهت ارسال و دریافت پيام کوتاه از طریق Modem GSM
نرم افزار "پيام همراه" امکان هر گونه اطلاع رسانی و تبليغات از طریق پيامک را فراهم می نماید٬ این نرم افزار
تمام امکانات لازم جهت ارسال و دریافت پيامک بصورت تک و گروهی را دارا می باشد.
امکاناتو قابليتها
1.امکان ارسالپيام کوتاه به دو زبان انگليسی و فارسی
2.امکان ارسال پيام کوتاه با طول بيشتر از 160 کاراکتر
3.امکاندریافتپيامکوتاهو ثبتاطلاعاتآندر بانک اطلاعاتی
4.امکانسعی مجددجهت ارسال در صورت بروز خطا و ثبت آن در بانک اطلاعاتی
5.امکان اعلام آلارمدر صورت بروز خطا
6.امکانتعریف شماره تلفن همراه در دفترچه تلفن
7.امکان گروهبندی شماره ها در دفترچه تلفن
8.امکان ارسال پيام بصورت گروهی از دفترچه تلفن
9.امکان تعریف ٬ مشاهده و ویرایش پيامهای ارسالی
10.امکان مشاهده و حذف پيامهایدریافتی
11.ثبت عمليات انجام شده در بانک اطلاعاتيجهت پيگيری اشکالات بوجود آمده
12.امکان تنظيم بازه زمانی جهتارسالپيام
13.امکان تنظيم مشخصاتسخت افزاریmodem gsm
14.دریافت نام کاربری و کلمه عبورجهت ورود به سيستمو حفظ امنيت اطلاعات
15.ارائه گزارش پيامهایارسالی پيامهایدریافتی و آمار ارسال و دریافت
16.امکان ارتباط با کليه Modem GSM ها (Billionton , Fargo( … ,
17.امکان ارتباط با سایر نرم افزار ها از طریق بانک اطلاعاتی (سایر نرم افزار ها از طریق خواندن و نوشتن
در جداول بانک اطلاعاتی می توانند پيام کوتاه ارسال و یا دریافت نمایند )
برخی از کاربردهای سيستم ارسال و دریافت پيام کوتاه :
•اطلاع رسانی
•ارسال تبليغات
•نظر سنجی
•مسابقه
•کنترل و مانيتورینگ
•ارسال درخواست و دریافت پاسخ و . . .