معرفی کتاب های جدید و جذاب ( ۱۱۳۶ روز قبل )

آگهی دهنده : www.iranmodares.com

آدرس: استان تهران شهر تهران

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۵۲۹

متن آگهی :

به منظور معرفی کتاب های جدید و جذاب که خودتان تالیف کرده اید و یا خوانده اید و به نظرتان لازم است که به دیگران معرفی گردد به صورت زیر عمل کنید:
1- به وب سایت ایران مدرس مراجعه نمائید. www.iranmodares.com
2- ثبت نام کنید و وارد کنترل پنل شوید.
3- در بخش معرفی کتاب، کتاب مورد نظر خود را معرفی نمائید.