جمع بندی فرمولهای احتمال برای کنکور ( ۱۰۹۳ روز قبل )

آگهی دهنده : iranmodares.com

آدرس: استان تهران شهر تهران

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۵۴۳

متن آگهی :

جمع بندی فرمولهای احتمال و ترکیبیات برای کنکور
در فایل حاضر، نکات و تکنیکهای شمارش کردن و ترکیبیات و احتمال که به منظور جمع بندی فرمولهای احتمال و ترکیبیات برای کنکور بسیار مفید می باشد، ارائه شده است. در این فایل 37 نکته مهم از مبحث تکنیکهای شمارش کردن و ترکیبیات و احتمال که برای امتحانات و کنکور حائز اهمیت هستند توضیح داده شده است. با خرید این فایل نکات کنکوری جالبی از مباحث مزبور را می توانید مطالعه کنید.
اگر می خواهید نکات کنکوری و فرمولهای مبحث احتمال و ترکیبیات برای کنکور را به صورت جمع بندی شده داشته باشید، فایل حاضر را را حتما تهیه کنید.
برای تهیه فایل مزبور به وب سایت IranModares.com بخش فروشگاه مراجعه کنید.