جزوات مهم کنکور کارشناسی ارشد معماری ( ۳۸ روز قبل )

آگهی دهنده : رضایی

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان تهران شهر تهران

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۲۸

متن آگهی :

جزوات مهم کنکور کارشناسی ارشد رشته معماری

جزوات کارشناسی ارشد معماری کمک معمار

کاملترین بسته برای کنکور 99 ارشد معماریبه صورت کلی این بسته شامل :

منابع ارشد معماری

درک عمومی معماری

جزوه تاریخ معماری

جزوه درک عمومی معماری آکادمی تخصصی معماری

جزوه ایستایی و فن ساختمان مهندس مرتضی خرسند

زبان عمومی و تخصصی

که هر کدام از این سر فصل ها به بخش های گوناگونی تقسیم می شوند

فایل های که برای دانلود قرار گرفته اند به شکل زیر می باشد

دانلود فایل – آزمون بخش ۱ حجم فایل : ۳۰۰.۱M

دانلود فایل – آزمون بخش ۲ حجم فایل : ۲۰۰.۴M

دانلود فایل – اسکیس حجم فایل : ۳۷.۲M

دانلود فایل – درک عمومی منظر حجم فایل : ۹۱.۹M

دانلود فایل – درک عمومی معماری حجم فایل :۱۱۰.۴M

دانلود فایل – مطالعه حجم فایل : ۹۲.۳M

دانلود فایل – زبان حجم فایل : ۱۳۱.۵M

دانلود فایل – معماری اسلامی (پوشه تاریخ) حجم فایل : ۱۰۹.۶M

دانلود فایل – معماری جهان (پوشه تاریخ) حجم فایل : ۲۷۴.۲M

دانلود فایل – معماری معاصر (پوشه تاریخ) حجم فایل : ۱۰۸.۳M

دانلود فایل – عناصر جزئیات (پوشه فن ساختمان ) حجم فایل : ۱۴۵.۹M

دانلود فایل – تنظیم شرایط محیطی(پوشه فن ساختمان ) حجم فایل : ۵۱.۸M

دانلود فایل – تاسیسات (پوشه فن ساختمان ) حجم فایل : ۱۳۹.۸M

دانلود فایل – سازه بخش ۱ (پوشه فن ساختمان ) حجم فایل : ۲۵۹.۳M

دانلود فایل – سازه بخش ۲ (پوشه فن ساختمان ) حجم فایل : ۲۱۹.۴M

حجم کل فایل : ۲/۴۲GB


لطفا برای اطلاعات تکمیلی تر به سایت کمک معمار به این آدرس مراجعه کنید
https://komakmemar.ir/