آموزش تعمیر گیربکس اتوماتیک بنز بی ام و ماکسیما - آموزش مکانیک خودرو ( ۱۰۹۶ روز قبل )

آگهی دهنده : دانش پژوهان

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان اصفهان شهر اصفهان

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۱۲۹۰

متن آگهی :

آموزش تعمير گيربکس اتوماتيک بنز ٬ بی ام و ٬ ماکسيما ٬ تویوتا ٬ هيوندا ٬ کيا ٬ مگان
آموزشگاه دانش پژوهان به عنوان تنها آموزشگاه رتبه ممتاز ازنظرسازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و با بيش از 45 سال تجربه
آموزشی برگزار می کند آموزش کاملا عملی و تضمينی گيربکس اتوماتيک این دوره ها به صورت زیر و طی چند دوره برگزار ميگردد :
1 ­دوره تعمير گيربکس های اتوماتيک شامل : هيوندا ٬ کيا ٬ ماکسيما ( نيسان ) و تویوتا 6جلسه صبح و بعداز ظهر( 5شنبه ها و
جمعه ها)هزینه 000/200/1ميليون تومان.
2 ­دوره تعمير گيربکس اتوماتيک بی ام و:این دوره در دوروز از صبح تا بعدازظهر به صورت کاملا عملی اجرا ميگردد.( 5شنبه ها و جمعه
ها).دوره کاملا عملی همراه با ارائه جزوات فارسی.هزینه000/600 تومان.

ها).دوره کاملا عملی همراه با ارائه جزوات فارسی.هزینه000/600 تومان.
3 ­دوره تعمير گيربکس اتوماتيک بنز:این دوره در دوروز از صبح تا بعدازظهر به صورت کاملا عملی اجرا ميگردد.( 5شنبه ها و جمعه
ها).دوره کاملا عملی همراه با ارائه جزوات فارسی.هزینه000/600 تومان.
4 ­دوره تعمير گيربکس اتوماتيک هيوندا و کيا:این دوره در دوروز از صبح تا بعدازظهر به صورت کاملا عملی اجرا ميگردد.( 5شنبه ها و
جمعه ها).دوره کاملا عملی همراه با ارائه جزوات فارسی.هزینه400000 تومان.
5 ­دوره تعمير گيربکس اتوماتيک ماکسيما : این دوره در دوروز و به صورت کاملا عملی از صبح تا بعدازظهر اجرا ميگردد.( 5شنبه ها و
جمعه ها).دوره کاملا عملی همراه با ارائه جزوات فارسی.هزینه000/400 تومان.
6 ­دوره تعميرگيربکس تویوتا :ین دوره در دوروز و به صورت کاملا عملی از صبح تا بعدازظهر اجرا ميگردد.(
5شنبه ها و جمعه ها).دوره کاملا عملی همراه با ارائه جزوات فارسی.هزینه000/400 تومان.
لازم به ذکر است در اتمام تمامی دوره ها مدرک معتبر از سازمان آموزش فنی و حرفه ای اعطا ميگردد.