آموزش تعمیرات پرینتر ، کپی و ماشین های اداری - آموزش تعمیر ماشین های اداری ( ۱۰۹۸ روز قبل )

آگهی دهنده : آموزشگاه

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان تهران شهر تهران

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۷۱۳

متن آگهی :

آموزش تعمير تخصصی ماشين های اداری شامل پرینتر ٬ کپی ٬ فتوکپی ٬ پرینتر سوزنی ٬ پرینتر ليزری
آموزش شارژ کارتریج ٬ تونر
و ...
در آموزشگاه فوق تخصصی تعميرات پــرینتر
با شرکت در دوره آموزش تعميرات پرینتر به طور کامل با مباحث زیر به صورت تئوری و عملی آشنا خواهيد شد و به صورت تجربی
خودتان انجام خواهيد داد ! و ميتوانيد برای استخدام به شرکت ها مراجعه نموده و یا اقدام به تاسيس دفتر خدمات ماشين های اداری
خود نمایيد .
با شرکت در دوره آموزش تعميرات پرینتر به طور کامل با مباحث زیر به صورت تئوری و عملی آشنا خواهيد شد و به صورت تجربی
خودتان انجام خواهيد داد ! و ميتوانيد برای استخدام به شرکت ها مراجعه نموده و یا اقدام به تاسيس دفتر خدمات ماشين های اداری
خود نمایيد .
آموزش تعمير پرینتر های سوزنی ٬ ليزری و جوهر افشان
شناخت کامل سيکل پرینت ( مراحل تهيه یک برگ پرینت) به صورت علمی و عملی
آموزش کامل تعمير و عيب یابی کاست کاغذ دستگاه پرینتر
ورود|عضویت
استان|شهر
گروه ها
تلگرام

آموزش تعميرات پرينتر ٬ کپی و ماشين های اداری ­ آموزش تعمير ماشين های اداری 2016/14/9
http://www.niazerooz.com/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1­%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86­%D9%87%D8%A7%DB%8C­… 2/10
آموزش کامل تعمير و عيب یابی کاست کاغذ دستگاه پرینتر
آموزش کامل تعمير و عيب یابی مسير کاغذ تا ابتدای هيتر
آموزش کامل تعمير و عيب یابی و شارژ کارتریج
آشنایی کامل با انواع درام و تونر دستگاه های پرینتر
آموزش کامل تعمير و عيب یابی فيوزینگ ( هيتر)
آموزش کامل تعمير و عيب یابی موتور اصلی و کلاچ های دستگاه چاپگر
عيب یابی موتور الکتریکی دستگاه پرینتر
شناخت برد ها و چرخ دنده ها
آموزش تعمير و عيب یابی تغذیه کننده اتوماتيک کاغذ (ADF(در مدل های چند کاره چاپگر های اچ پی ٬کنون٬برادر و ...
عيب یابی مکانيکی دستگاه و تعویض انواع قطعات مربوط به آن واحد
آموزش نصب و راه اندازی دستگاه پرینتر جدید
آشنایی با شباهت ها و تفاوتهای دستگاه های پرینتر سوزنی , ليزری و جوهر افشان
آشنایی کامل با مکانيزم روش های اسکن دستگاه پرینتر و عيب یابی خطاهای مربوط به آن
عيب یابی موتور الکتریکی دستگاه چاپگر سوزنی
شناخت برد ها و چرخ دنده های چاپگر سوزنی و جوهری
آموزش استفاده از سرویس منوال و پارت کاتالوگ
شارژ دستگاه های قابل شارژ و آموزش شارژ کارتریج جوهر افشان ها
عيب یابی و تشخيص قطعات معيوب در دستگاه
حداقل 2 مرتبه جنرال سرویس دستگاه پرینتر در محل آموزش توسط شخص هنرجو
تست و تنظيم دستگاه با استفاده از نقشه و کدخطای مربوط به هر مدل از دستگاه پرینتر و چاپگر
_____________________________________________
مدرس و تعميرکار با سابقه در امر تعميرات دستگاههای کپی و فکس
کلاسهای فشره و فوق حرفه ای در کارگاههای مجهز و پيشرفته
آموزش فقط به صورت عملی و کارگاهی
تدریس به صورت کاملا تضمينی
خوابگاه برای شهرستانيهای عزیز
شناخت بازار واردات قطعات پرینتر و فکس در ایران
آموزش تعمير پرینتر های سوزنی ٬ ليزری و جوهر افشان
شناخت کامل سيکل پرینت ( مراحل تهيه یک برگ پرینت) به صورت علمی و عملی
آموزش کامل تعمير و عيب یابی کاست کاغذ دستگاه پرینتر
آموزش کامل تعمير و عيب یابی مسير کاغذ تا ابتدای هيتر
آموزش کامل تعمير و عيب یابی و شارژ کارتریج
آشنایی کامل با انواع درام و تونر دستگاه های پرینتر
آموزش کامل تعمير و عيب یابی فيوزینگ ( هيتر)
آموزش کامل تعمير و عيب یابی موتور اصلی و کلاچ های دستگاه چاپگر
عيب یابی موتور الکتریکی دستگاه پرینتر
شناخت برد ها و چرخ دنده ها
آموزش تعمير و عيب یابی تغذیه کننده اتوماتيک کاغذ (ADF(در مدل های چند کاره چاپگر های اچ پی ٬کنون٬برادر و ...
عيب یابی مکانيکی دستگاه و تعویض انواع قطعات مربوط به آن واحد
آموزش نصب و راه اندازی دستگاه پرینتر جدید
آشنایی با شباهت ها و تفاوتهای دستگاه های پرینتر سوزنی , ليزری و جوهر افشان
آشنایی کامل با مکانيزم روش های اسکن دستگاه پرینتر و عيب یابی خطاهای مربوط به آن
عيب یابی موتور الکتریکی دستگاه چاپگر سوزنی
شناخت برد ها و چرخ دنده های چاپگر سوزنی و جوهری
آموزش استفاده از سرویس منوال و پارت کاتالوگ
تعرفه
ورود|عضویت
استان|شهر
گروه ها
تلگرام

آموزش تعميرات پرينتر ٬ کپی و ماشين های اداری ­ آموزش تعمير ماشين های اداری 2016/14/9
http://www.niazerooz.com/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1­%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86­%D9%87%D8%A7%DB%8C­… 3/10
آموزش استفاده از سرویس منوال و پارت کاتالوگ
شارژ دستگاه های قابل شارژ و آموزش شارژ کارتریج جوهر افشان ها
عيب یابی و تشخيص قطعات معيوب در دستگاه
حداقل 2 مرتبه جنرال سرویس دستگاه پرینتر در محل آموزش توسط شخص هنرجو
تست و تنظيم دستگاه با استفاده از نقشه و کدخطای مربوط به هر مدل از دستگاه پرینتر و چاپگر
_آمــوزش تعمير مــاشين هـای اداری
آموزش به صورت خصوصی و کارگاهی
با شرکت در دوره آموزش تعميرات دستگاه های فتوکپی به طور کامل با مباحث زیر به صورت تئوری و عملی آشنا خواهيد شد و به
صورت تجربی خودتان انجام خواهيد داد ! و ميتوانيد برای استخدام به شرکت ها مراجعه نموده و یا اقدام به تاسيس دفتر خدمات
ماشين های اداری نمایيد .
^ آشنایی کامل با انواع دستگاه های فتوکپی آنالوگ و دیجيتال موجود در بازار و استفاده مشاوره ای از سالها تجربه استاد از بازار
دستگاه و قطعات
^ آشنایی کامل با انواع درام , دولوپر و تونر دستگاه های فتوکپی ( مواد مصرفی ) و قطعات اصلی
^ شناخت کامل سيکل کپی ( مراحل تهيه یک برگ کپی) به صورت علمی و عملی
^ آموزش کامل تعمير و عيب یابی اسکنر دستگاه فتوکپی آنالوگ و دیجيتال و آموزش تفاوت ها و شبا هت ها
^ آموزش کامل تعمير و عيب یابی مسير کاغذ از کاست ها و بای پس تا ابتدای فيوزینگ
^ آموزش کامل تعمير و عيب یابی ایميجينگ یونيت (تانک)
^ آموزش کامل تعمير و عيب یابی فيوزینگ ( هيتر)
^ آموزش کامل تعمير و عيب یابی موتور اصلی و کلاچ های دستگاه و کاغذ کش ها
^ آموزش تعمير و عيب یابی تغذیه کننده اتوماتيک کاغذ (ADF (و داپلکس ( پشت و رو زن)
^ شناخت انواع سنسور و آموزش سرویس و تعویض سنسورها و ارور های مربوطه
^ عيب یابی موتور الکتریکی دستگاه فتوکپی
^ شناخت برد ها و چرخ دنده ها
^ عيب یابی مکانيکی دستگاه و تعویض انواع قطعات مربوط به آن واحد
^ آموزش نصب و راه اندازی دستگاه کپی
^ آشنایی با شباهت ها و تفاوتهای دستگاه های آنالوگ و دیجيتال
^ آشنایی کامل با مکانيزم روش های اسکن دستگاه کپی و عيب یابی خطاهای مربوط به آن
^ عيب یابی موتور الکتریکی دستگاه کپی
^ شناخت برد ها و چرخ دنده ها
^ آموزش استفاده از سرویس منوال و پارت کاتالوگ
^ شارژ دستگاه های قابل شارژ و آموزش تعویض تونر
^ عيب یابی و تشخيص قطعات معيوب در دستگاه
^ حداقل 2 مرتبه جنرال سرویس دستگاه کپی در محل آموزش توسط شخص هنرجو
^ تست و تنظيم دستگاه با استفاده از نقشه و کدخطای مربوط به هر مدل از دستگاه فتوکپی
تعمير بورد انواع چاپگر
تعمير دستگاههای چاپگر
تعمير ماشين های اداری
تعمير کپی و تعميرات فکس
تعمير بورد دستگاههای چاپ لارج فرمت
تعمير بایوس مدلهای مختلف
شارژ کارتریج ليزری و رنگی
____________________________________________
مدرس و تعميرکار با سابقه در امر تعميرات دستگاههای کپی و فکس
کلاسهای فشره و فوق حرفه ای در کارگاههای مجهز و پيشرفته
آموزش فقط به صورت عملی و کارگاهی
تدریس به صورت کاملا تضمينی
خوابگاه برای شهرستانيهای عزیز
شناخت بازار واردات قطعات پرینتر و فکس در ایران