ترجمه ی تخصصی روان و حرفه ای. تدریس خصوصی ( ۱۱۱۳ روز قبل )

آگهی دهنده : مترجمین ارشد

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان قزوين شهر الوند

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۵۳۶

متن آگهی :

گروه مترجمين ارشد٬ با همکاری گروهی از مترجمين فرهيخته و بکارگيری تکنولوژی اطلاعات کار خود را آغاز کرد. دانشجویان٬ دانش
پژوهان٬ شرکت ها٬ موسسات و ... به آسانی می توانند بصورت حضوری یا اینترنتی درخواست ترجمه متن بدهند و فایل ترجمه شده
ی خود را با متنی روان و بصورت تایپ شده٬ ازطریق ایميل یا بصورت حضوری دریافت کنند. شما می توانيد متن خود را به صورت
حضوری یا ایميل تحویل موسسه دهيد و ترجمه ی متن را به صورت حضوری یا از طریق ایميل دریافت کنيد.
درضمن تدریس خصوصی و نيمه خصوصی توسط مدرس خانم و به صورت تضمين شده صورت ميگيرد
جهت کسب اطلاعات بيشتر با شماه تلفن 09195240782 تماس گرفته یا به سایت com.blogsky.motarjeminearshad://http
مراجعه کنيد.