تدریس خصوصی دروس رشته حسابداری ( ۱۰۹۴ روز قبل )

آگهی دهنده : ایران مدرس

آدرس: استان تهران شهر تهران

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۵۲۵

متن آگهی :

به منظور مشاهده لیست مدرسین فعال در زمینه تدریس خصوصی دروس رشته حسابداری به وب سایت ایران مدرس، بخش تدریس خصوصی مراجعه نموده و بر روی تدریس خصوصی حسابداری کلیک نمائید تا اسامی مدرسین نمایش داده شود.
iranmodares.com
لیست دروس رشته حسابداری به صورت زیر است:
تدریس خصوصی اصول حسابداری
تدریس خصوصی حسابداری صنعتی
تدریس خصوصی حسابداری مالیاتی
تدریس خصوصی حسابداری میانه
تدریس خصوصی حسابداری پیشرفته
تدریس خصوصی حسابداری شرکتها
تدریس خصوصی حسابرسی
تدریس خصوصی مدیریت مالی