تدریس خصوصی ریاضی دبیرستان و دانشگاه ( ۱۰۸۸ روز قبل )

آگهی دهنده : محمد ترنج سیمین

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان تهران شهر تهران

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۲۰۰۹

متن آگهی :

تدریس خصوصی کلیه دروس ریاضی دبیرستان و دانشگاه توسط دانشجوی دکتری ریاضی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران
هزینه توافقی