تدریس خصوصی ریاضی در ساری،بهشهر و نکا باقیمت مناسب - نکا ( ۱۰۸۵ روز قبل )

آگهی دهنده : مهندس روحی پور

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان مازندران شهر نكا

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۹۶۷

متن آگهی :

دبير ریاضی ساری
تدریس ریاضی نکا
تدریس زبان انگليسی نکا
تدریس خصوصی زبان در نکا
تدریس زبان انگليسی در نکا
تدریس ریاضيات تا سطح دبيرستان در نکا
تدریس ریاضی و زبان در منزل (حومه نکا٬ بهشهر٬ ساری)
تدریس خصوصی ریاضی در نکا
یادگيری زبان در منزل در نکا
اموزش پایه زبان در نکا
اموزش زبان در منزل
معلم خصوصی نکا
معلم سر خانه در نکا
معلم خصوصی ریاضی نکا
دبير ریاضی خوب در ساری٬ بهشهر
یادگيری زبان انگليسی در منزل در نکا٬ بهشهر
اموزش ریاضی سطوح مختلف (ابتدایی٬ راهنمایی٬ دبيرستان) در نکا٬ مازندران توسط کارشناس ارشد با تجربه
معلم خصوصی تيزهوشان٬ تضمينی در نکا٬ بهشهر و ساری
تدریس زبان٬ ریاضی و سایر دروس در نکا٬ مياندرود٬ ساری٬ بهشهر و حومه
اموزش زبان و ریاضی دروس ابتدائی٬ راهنمائی٬ دبيرستان و پایه دانشگاه در نکا٬ بهشهر٬ ساری و حومه
تدریس خصوصی در مناطق مختلف شهرستان نکا و بهشهر
با هزینه ی بسيار مناسب و معقول توسط مهندس و کارشناس ارشد با تجربه ساروی در نکا (مهندس روحی پور)
تدریس ریاضی کنکور٬ تقویتی٬ تيزهوشان بصورت تضمينی با تضمين 100%
برای تدریس خصوصی هر یک از دورس دوره دبيرستان٬ راهنمائی یا دروس پایه دانشگاه تماس بگيرید و با هزینه ای توافقی در اسرع
وقت در خدمت شما خواهم بود از جمله تدریس زبان انگليسی در سطح ابتدائی٬ راهنمائی و دبيرستان
انجام پروژه دانشجوئی با نرم افزار اتوکد (Autocad (یا انسيس (Ansys(
تدریس خصوصی ریاضيات و فيزیک دانشگاه در ساری٬ بهشهر و نکا
تدریس استاتيک٬ مقاومت مصالح٬ تحليل سازه٬ دیناميک٬ سيالات و ... در ساری٬ بهشهر و نک