تدریس و رفع اشکال شیمى دبیرستان ( ۹۶۲ روز قبل )

آگهی دهنده : فهیمه حسینخانى

آدرس: استان كرمان شهر بافت بافت خیابان نواب منازل سازمانى مخابرات

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۴۸۰

متن آگهی :

تدریس شيمى دبيرستان توسط دبير اموزش و پرورش با نوزده سال سابقه کار و داراى مدرک کارشناسى ارشد شيمى فيزیک از
دانشگاه تهران