خدمات پژوهشی پایان نامه مدیریت ( ۱۱۱۱ روز قبل )

آگهی دهنده : دودانگه

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان زنجان شهر آب بر (طارم)

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۵۵۷

متن آگهی :

مشاوره نگارش و انتخاب موضوع پایان نامه رشته مدیریت
تحليل آماری با نرم افزار ایموس و ليزرل
ترجمه رشته مدیریت