نگارش پایان نامه، پروپوزال و مقاله ( ۱۱۱۰ روز قبل )

آگهی دهنده : محمود قربانی

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان خوزستان شهر شوشتر

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۴۸۴

متن آگهی :

نگارش پایان نامه٬ پروپوزال و مقاله برای رشته های مدیریت٬ تاریخ و مهندسی کشاورزی.
ویرایش و رفع ایرادات نگارشی پایان نامه ها
آناليز آماری پرسش نامه ها با نرم افزارهای MStatc, Minitab, SAS, Spss
به صورت اقساط با عقد قرارداد.
در انجام پایان نامه از مطالب جدید و به روز استفاده می شود و کليه فایل های خروجی از نرم افزارها و منابعی که در تهيه پایان نامه
به کار گرفته می شود پس از اتمام کار به همراه فایل پایان نامه تحویل داده می شود.