انجام امور پژوهشی ، مقاله و پایان نامه ( ۱۱۰۹ روز قبل )

آگهی دهنده : پویشگران جنوب

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان خوزستان شهر اهواز اهواز- فرهنگ شهر روبروی دانشگاه آزاد- خ رشد 6 نبش باران 5

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۵۹۳

متن آگهی :

انجام امور پژوهشی ٬ مقاله و پایان نامه را به ما بسپارید ...
انجام پایان نامه مدیریت و حسابداری
مشاوره ­ آموزش ­ پژوهش
انجام پروژه ٬ پروپزال ٬ پایان نامه و مقاله
کادر پژوهشی دپارتمان مدیریت و حسابداری این شرکت دارای تخصص دانشگاهی در رده کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت و
حسابداری می باشند. فعاليت های این شرکت به صورت تخصصی در مشاوره و آموزش انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد و

دکتری مدیریت در گرایش های زیر می باشد:
انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی­ مدیریت بازرگانی داخلی و خارجی­ مدیریت اجرایی ­ مدیریت صنعتی
انجام پایان نامه مدیریت فناوری اطلاعات­مدیریت فرهنگی­ مدیریت آموزشی­ مدیریت مالی
انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک ­ مدیریت رفتار سازمانی­ مدیریت منابع انسانی – مدیریت رسانه
انجام پایان نامه مدیریت تکنولوژی­ مدیریت دولتی­ مدیریت گردشگری­ مدیریت کارآفرینی
انجام پایان نامه مدیریت حوزه های نظام­ MBA ­مدیریت شهری در تمامی گرایش ها ­ حسابداری­ اقتصاد
هزینه ای جهت مشاوره ٬ پاسخ به ایرادات شما در تهيه پایان نامه (کارشناسی ارشد مدیریت)٬ پيشنهاد نوع روش تحقيق در پروپوزال
و پایان نامه ٬ روش تدوین فرضيه ٬ راهنمایی های متفرقه دریافت نخواهد شد. خدمات تهيه دارای امتيازات خاصی است.
برای جلوگيری از تحقيق همزمان چند نفر بر موضوع مشابه٬ مشاوره تهيه پایان نامه تنها بعد از تصویب نهایی موضوع پایان نامه از
سوی دانشجو یا نهایی شدن پروپوزال انجام می شود؛ جهت پيشگيری از هرگونه ضرر و زیان٬ تقلب و تکرار احتمالی٬ بهتر است از
موضوعات پيشنهادی افراد استفاده نشود.
جهت صرفه جویی در زمان٬ موضوع انتخابی یا پروپوزال تصویب شده را برای برآورد زمان دقيق و هزینه ایميل نمایيد. زمان پاسخگویی
کمتر از 2 روز می باشد.
تعریف ٬ تدوین و اجرای پروژه های حسابداری و مدیریت مالی
­آموزش و مشاوره طراحی پرسش نامه و انجام مصاحبه و تجزیه و تحليل اطلاعات استخراجی با استفاده از
(… spss.lisrel,statistica,matlab,eviews,mi crofit, deap,ex cel , comfar expert) مرتبط افزارهای نرم
مزیت ها و توانایی های خاص موسسه :
1­این موسسه کارهای پذیرفته را توسط کارشناسان موسسه انجام می دهد و نقش واسطه ندارد که طرح ها را در همه رشته ها
پذیرفته و آنها را واگذار نماید.
2­این موسسه با در اختيار داشتن یوزر پسورد سایتهای دانلود تخصصی مقالات روز و علمی دنيا نظير Elsevier ٬ Sciencedirect و
...موضوعات پایان نامه ها را با مقالات Base و پایه 16­2015 انتخاب نموده و از آرشيوی کاملی جهت جمع آوری مطالب کاملا جدید و
غير تکراری جهت تدوین پایان نامه استفاده می نماید.
2­مقاله علمی­پژوهشی در صورت توافق از کار استخراج خواهد شد.
3­مشاوره و همکاری تا دفاعيه دانشجو بطور مستمر ادامه خواهد داشت
4­قبل از ارئه موضوع ٬ سرچی کامل و جامع بمنظور اطمينان از جدید بودن موضوع
قبل از گرفتن مشاوره پروپزال و پایان نامه از هر منبع ٬ از تخصص و توان علمی موسسه ٬ داشتن مکان فيزیکی و دفتر کار موسسه
جهت پيگيری و رزومه و سوابق کاری موسسه اطمينان حاصل فرمایيد تا متضرر نشوید.
جهت اطلاع از سایر مشخصات موسسه و اطمينان از توانایی های اختصاصی موسسه به آدرس سایت مراجعه فرمایيد.