انجام پروژه های تخصصی رشته برق توسط فارغ ( ۱۱۰۹ روز قبل )

آگهی دهنده : سهند بهرامی

آدرس: استان خراسان شمالي شهر ایور

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۴۸۵

متن آگهی :

نجام پروژه های تخصصی رشته برق توسط فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتی شریف شامل:
­ برنامه نویسی و شبيه سازی با استفاده از نرم افزار مطلب (matlab (٬ منطق فازی٬ شبکه های ٬ الگوریتم های بهينه سازی ژنتيک
..... و ICA)٬ CA٬ SA) مورچگان الگوریتم ٬(GA)
­ تدریس دروس تخصصی رشته برق شامل : ماشين های الکتریکی ٬ مدارهای الکتریکی ٬ بررسی سيستم های قدرت ٬ سيستم
های کنترل خطی وcom.gmail@azsoftir
09367292276
azsoft.ir
09367292276
صادقی