نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی ( ۱۱۰۲ روز قبل )

آگهی دهنده : محمد رضا حشمتی

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان تهران شهر وحیدیه

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۴۵۷

متن آگهی :

نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی در کليه گرایش های علوم ارتباطات٬ روزنامه نگاری٬ مطالعات فرهنگی٬ کليه
گرایش های جامعه شناسی٬ مردم شناسی٬ تبليغات و رسانه٬ مددکاری اجتماعی و پژوهشگری. »