انجام پروژه شبکه عصبی با متلب ( ۱۱۰۱ روز قبل )

آگهی دهنده : سهند بهرامی

آدرس: استان بوشهر شهر انارستان

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۴۴۰

متن آگهی :

روش های مختلف طبقه بندی داده مانند KNN ٬ NN و SVM
Classification Algorithms
شناسایی الگو
Pattern Recognition
پردازش تصویر در MATLAB
MATLAB Image Processing toolbox
تبدیل ویولت ( موجک ) و تحليل سيگنال در حوزه ویولت
Wavelet Transform
منظق فازی
MATLAB Fuzzy Logic Toolbox
شبيه سازی کدر ٬ انکدر ٬ دی کدر ٬ کد کانولوشنال به کمک MATLAB
شناسایی چهره (بازشناسی چهره) ٬ تشخيص چهره
Face Recognition , Face Detection
الگوریتم های بهينه سازی و حل مساله با استفاده از الگوریتم های بهينه سازی مانند الگوریتم ژنتيک ٬ PSO ٬ کلونی مورچه ٬
simulated annealing
Optimization Algorithm , Genetic Algorithm, Ant colony, PSO, Genetic Algorithm