چاپ تضمینی مقاله ISI - چاپ کتاب و مقاله -مقاله ISI - قائم شهر ( ۱۱۱۱ روز قبل )

آگهی دهنده : آیت محمودی

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان مازندران شهر قائم شهر

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۵۲۵

متن آگهی :

چاپ مقاله
چاپ مقاله ISI ) آی اس آی ) با هزینه ای بسيار اندک ( isi Article(
چاپ تضمينی مقاله ISI را از ما بخواهيد ...
ثبت ٬ اخذ پذیرش و چاپ مقاله در ژورنال های معتبر ISI در مدت زمان کوتاه ( 2 تا 4 هفته )
بصورت تضمينی و با هزینه ای بسيار اندک ( پنجاه تومان ابتدا و دویست تومان پس از اخذ پذیرش دریافت می شود )
لازم به ذکر است که مقالات آی اس آی از تهران و شهرستان ها پذیرفته می شود .
*** تماس همه روزه حتی در ایام تعطيل سال ***
چاپ فوری و سریع مقاله isi با کمترین هزینه تخصص ماست .
چاپ مقالات آی اس آی ( ISI ( رشته های مختلف در کليه شاخه های فنی و مهندسی ٬ علوم انسانی ٬ علوم پایه ٬ پزشکی و غيره

تخصص ماست ٬ با ما تماس بگيرید .
چاپ فوری و تضمينی مقالات آی اس آی در کليه رشته های زیر با بهترین قيمت :
* فنی و مهندسی ( Engineering(
* پزشکی ( Medicine(
* IT و مهندسی نرم افزار
* کامپيوتر ( computing(
* علوم انسانی و اقتصاد
* کشاورزی
( Industrial engineering ) صنایع*
* منابع آب
( Civil Engineering ) عمران*
* جنگلداری
* مدیریت (بازرگانی ٬ دولتی ٬ اجرایی ٬ صنعتی ٬ تکنولوژی و ...) ( Course Management(
* حسابداری ( حسابداری مالی ­ صنعتی ­ دولتی ­ مالياتی ­ بودجه ای ­ سيستم ها ­ اجتماعی و بانکی )
* مهندسی صنایع ( مدیریت سيستم و بهره وری ٬ سيستم های اقتصادی )
( electrical engineering ) برق*
* برق ( کنترل ­ قدرت )
* آمار
ریاضی کاربری
*
* علوم تربيتی
* تحقيقات آموزشی
( Veterinary Medicine ) دامپزشکی*
* تربيت بدنی
* گرایشات مختلف حقوق
روانشناسی ( بالينی عمومی )
*
* علوم اجتماعی
* معماری
* مکانيک
* فيزیک و شيمی
* محيط زیست
* مهندسی مواد
* اقتصاد
* دیگر رشته ها
چاپ مقاله در نشریات معتبر ٬ isi ٬ اینترنشنال و علمی پژوهشی مزیت هایی از قبيل ارتقای جایگاه و سمت علمی در دانشگاه ها ٬
تاثير مثبت در جذب هيئت علمی دانشگاه ٬ عضویت در بنياد ملی نخبگان ٬ کمک به دریافت پذیرش ( apply ( از دانشگاه های معتبر و
... را دارد .
از جمله مزایای مجموعه ما :
1 ­تهيه مقاله انگليسی با ترجمه تخصصی از مقاله فارسی شما
2 ­ویرایش ٬ فرمت و سابميت مقاله در ژورنال های تخصصی و معتبر علمی ISI
3 ­پيگيری وضعيت مقاله تا اکسپت نهایی و چاپ ( مکاتبات مربوط به ارسال مقاله و پاسخ به داوران )
لازم به ذکر است که:
1 ­ مقاله شما توسط مترجم متخصص به زبان انگليسی برگردانده می شود بنابراین از لحاظ ساختارهای زبان انگليسی مخصوص

1 ­ مقاله شما توسط مترجم متخصص به زبان انگليسی برگردانده می شود بنابراین از لحاظ ساختارهای زبان انگليسی مخصوص
ژورنال های علمی بررسی می گردد.
2 ­ مقاله از نظر شيوه تحقيق و روش نگارش مقالات ٬ بررسی و نقد می گردد و همچنين تغييرات ساختاری مربوط به هر ژورنال روی
آن انجام می گردد.
((( ما تا زمان دریافت اکسپت نهایی و چاپ مقاله ٬ در کنار شما خواهيم بود )))