بلوک هبلکس (بهترین بلوک,بلوک شیاردار هبلکس ) ( ۱۱۰۵ روز قبل )

آگهی دهنده : شرکت آسیا صنعت گنجینه

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان تهران شهر ورامين

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۵۱۵

متن آگهی :

لوک سبک بتنی هبلکس سيپورکس [(فرمستون)کيفيت بالا و قيمت مناسب]
از مسائل و دغدغه های مهم مهندسان عمران در امر طراحی٬ محاسبه و ساخت پروژه های عمرانی وزن سازه به منظور پایداری بهتر
در برابر نيروی زلزله است. ازآنجائيکه امروزه تمامی ساختمان ها به صورت اسکلت فلزی و یا بتونی اجرا میشوند. پارتيشن ها و
دیوارهای داخلی فقط نقش جدا کننده فضا را برعهده دارند و هرچه مصالح بکاررفته شده دراین اجزا سبک تر باشد تاثير مستقيمی
در کاهش وزن سازه دارد.
از این رو جایگزینی آجرهای هبلکس بجای آجرهای معمولی و سفال بسيار تاثير گذار میباشد.
نکته قابل ذکر در مورد این آجرها وزن مخصوص پایين آنها است. بطوریکه اگر این آجرها را بر روی سطح آب قراردهيم به عمق آب فرو
نرفته و برروی سطح آب قرارمیگيرد.
اجرا و نصب
کار کردن با بلوک سبک هبلکس بسيار آسان است٬ میتوان آن را بر اساس نياز در محل مورد استفاده بوسيله اره برش داد٬ براحتی
ميخ در آن کوبيد و یا مسير تاسيسات برقی و تاسيسات مکانيکی را به راحتی در آن ایجاد نمود.
مقاومت حرارتی
مقاوت بسيار بالای هبلکس از بارزترین مزایای آن میباشد به عبارتی هبلکس در مقابل آتش و شعله های مستقيم ضریب حرارتی
17/0برابر
را دارا ميباشد.m2k.w
ابعاد
که میشوند ارائه سانتيمتر 5*20*60و 25*20*60 ٬20*20*60 ٬15*20*60 ٬10*20*60 ابعاد در هبلکس سبک بتن های بلوک
این ابعاد بسته به نياز و سفارش قابل تغيير نيز میباشد.
باریاست:مهندس آیدین(شرکت آسياصنعت گنجينه)
09397935665­0912791046 : همراه
02136280526­02136296553 :دفتر
.iraac.net :سایت وب
آدرس :تهران­ورامين