اجر سفالین یزد ( ۹۷۴ روز قبل )

آگهی دهنده : امیر مبصری

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان يزد شهر اشكذر

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۴۳۵

متن آگهی :

گروه توليدی انواع آجر سفال در دو نقطه از کشور ٬ اصفهان و یزد با بهترین قيمت و بهترین کيفيت ( تحویل فوری ( مرغوبترین آجر
سفال و آجر نما اصفهان و یزد جهت صادرات و معماران و انبوه سازان و نمایندگان فروش در کليه شهرها(
تيغه: 10*20*20 همراه نيمه 10*10*20 در هر متر مربع تعداد 25 قالب.
تيغه:22*20*10 همراه با نيمه 22*10*10 در هر متر مربع تعداد 22 قالب.
تيغه: 30*20*10 همراه با نيمه 30*10*10 در هر متر مربع تعداد 16 قالب.
تيغه: 11*20*10 همراه با نيمه 11*10*10 در هر متر مربع تعداد 16 قالب.
تيغه: 20*20*15 همراه نيمه 20*10*15 در هر متر مربع تعداد 25 قالب.
تيغه: 30*20*15 همراه با نيمه 30*10*15 در هر متر مربع تعداد 16 قالب.
تيغه: 11*20*15 همراه با نيمه 11*10*15 در هر متر مربع تعداد 27 قالب.
تيغه: 22*20*7 در هر متر مربع تعداد 22 قالب.
تيغه: 20*20*7 در هر متر مربع تعداد 25 قالب
20*20*20 :تيغه
.40 *25*20 – 40*25*25 –قالب 8 تعداد مریع متر هر در 50*25*25 :سقفی
10سوراخ(لفتون):5.21*10*50 در هر متر مربع تعداد75 تا 85 قالب.
10سوراخ(لفتون):5.19*9*5 در هر متر مربع تعداد80 تا 90 قالب.
10سوراخ(لفتون):5.21*11*5.5 در هر متر مربع تعداد70 تا 80 قالب.
10سوراخ(لفتون):5.21*10*5.5 در هر متر مربع تعداد75 تا 85 قالب.
10سوراخ(لفتون):5.21*10*5 در هر متر مربع تعداد75 تا 85 قالب.
10سوراخ(لفتون):19*19*5 در هر متر مربع تعداد80 تا 90 قالب(قالب کوچک).
10سوراخ(لفتون23*11*7 در هر متر مربع تعداد75 تا 85 قالب.
سقفی 5.12*25*40 همراه با فوم طبق استانداردهای ساختمان سازی
تيغه 25*20*10 همراه با فوم طبق استانداردهای ساختمان سازی
تيغه 25*20*15 همراه با فوم 5و3 طبق استانداردهای ساختمان سازی
فندوله پالت و فله
آجرنما زرد و قرمز صادراتی: پلاک 3 سانت و 4 سانت و 5 سانت و 5.5 سانت همراه با پلاک نيمه و پلاکL.
آجر نما رنگی
مدیر فروش: 09135145464
** جهت کسب اطلاعات بيشتر از سایت ir.ajorsofalin.www ما دیدن فرمائيد **