پیمان صنعت ساختمان ( ۱۰۷۶ روز قبل )

آگهی دهنده : عباسیان

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان خراسان رضوي شهر درگز درگز خیابان پیرزاده جنب پلاک 64

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۴۶۸

متن آگهی :

پيمان صنعت ساختمان
اولين توليد کننده سنگ مصنوعی سمنت پلاست با تکنولوژی نانوپليمر و فرمولاسيون اختصاصی در درگزنسل جدید موزایيک ونما
جدیدترین محصول سنگ ساختمان با تکنولوژی نانو پليمر
رنگ ثابت مقاوم دربرابرگرما وسرمای40 ­ مقاومتر و ارزانتراز سنگ طبيعی
(کفپوش – نما – جدول – سنگ پله ­زیرپله ­ قرنيز – مرمریت ­ گرانيت و...)
صاف براق بدون رگه جهت عمل آوری احتياج به آب یا بخار آب ندارد
محصولات توليدی سنگ مصنوعی سمنت پلاست با تکنولوژی نانوپليمردر طرحها و رنگهای مختلف( 36 طرح) برای فضای باز­ پياده رو­
حياط –پارکينگ ­ داخل منزل – ویلا و...برای کسانی که به کيفيت و زیبایی توجه دارند محصولات توليدی سنگ مصنوعی سمنت
پلاست با تکنولوژی نانوپليمردر طرحها و رنگهای مختلف برای فضای باز­ پياده رو­ حياط –پارکينگ ­ داخل منزل – ویلا و...برای کسانی

پلاست با تکنولوژی نانوپليمردر طرحها و رنگهای مختلف برای فضای باز­ پياده رو­ حياط –پارکينگ ­ داخل منزل – ویلا و...برای کسانی
که به کيفيت و زیبایی توجه دارند . کيفيت شعار ما نيست اعتبار ماست . اعتماد شما سرمایه ماست
ویژگيهای یک محصول خوب :کيفيت زیبایی دوام . ما می گویيم . شما تصميم بگيرید طرحهای خاص برای سليقه های خاص
کيفيت زیبایی دوام نتيجه ی تحقيق تحليل بررسی . در نهایت شما تصميم بگيرید 09153820007
سنگ مصنوعی سمنت پلاست با هدف بسط و گسترش صنایع شيميایی ­ پليمری ساختمان با کيفيتی بيش از 3 برابر سنگهای
مصنوعی دیگر ایجاد گردیده است .
سمنت پلاست یا سيمان پليمر شده نوعی سنگ مصنوعی است که با استفاده از ترکيبات پليمری و نانو موجب تغيير ساختار
مولکولی سيمان و مواد معدنی شده (کریستاله شدن ) و با توجه به انجام واکنش های پليمریزاسيون و تشکيل شبکه زنجيره ای
مستحکم در سيمان بوجود می آید این واکنش سبب کریستاله شدن سيمان و تشکيل شبکه بلوری در آن می شود و در نهایت
محصول توليد شده به مقاومت فشاری و خمشی حدود 3 برابر بتن می رسد ٬ همچنين مشخصاتی همچون تراکم بافت مولکولی
محصول ٬ پيوستگی سطحی محصول ٬ خاصيت آب گریزی ٬ افزایش چسبندگی و ... را بوجود می آورد . در چنين شرایطی از لحاظ
استحکام نسبت به بسياری از سنگهای طبيعی برتری دارد
پيمان صنعت ساختمان با استفاده از دانش فنی توليد سنگ های مصنوعی و فرمولاسيون اختصاصی در زمينه مواد شيميایی–
پليمری­ نانو موفق به توليد سنگهای مصنوعی برپایه پليمر با تکنولوژی نانو مطابق با استانداردهای
جهانی بنام "سمنت پلاست" شده است. سمنت پلاست آميزه ای از سنگدانه های مقاوم٬ موادسخت کننده و پليمر است که با
رنگهای متنوع در طرحهای طبيعی (مرمریت و گرانيت) و با طيف وسيعی از رنـــگها قابل عرضه می باشد. و به علت تنوع بسيار زیاد
محصولات و رنگ بندی متنوع به سرعت جای خود را در صنعت ساختمان ایران باز کرده است .
سنگ مصنوعی سمنت پلاست برای اولين بار توسط پيمان صنعت ساختمان در شهرستان درگزتوليد می شود