نهالستان شرکت گل و گیاه و نهال طبیعت سبز ( ۱۰۳۱ روز قبل )

آگهی دهنده : شرکت گل گیاه طبیعت سبز

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان آذربايجان غربي شهر مياندوآب

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۷۸۰

متن آگهی :

نهال و بذر شرکت طبيعت سبز
نهالستان حميد محرمی٬نهال فروشی٬ایران درخت
٬نهالستان طبيعت سبزباپشتوانه 20 سال سابقه توليد در آذربایجان غربی ارسال نهال به تمام نقاط کشور ٬بزرگترین توزیع کننده نهال
از قبيل
گردو پيوندی چندلر هارتلی z30 و گردو اسرائيلی بذری گردو خوشه ای گردو کانادائی بذری
گيلاس تک دانه مشهد البالو مجار گيلاس صورتی ٬آلو طرقبه٬زرشک٬عناب٬زیتون٬کاج٬ به اصفهان کشاورز
ارقام گلابی شامل اسپادانا٬گلابی درگزی٬گلابی شاه ميوه گلابی دوشيس٬بر پایه بذری و پایه پيرادوارف
٬انواع سيب پایه بذری و مالينگ شامل ارقام سيب گلدن دیلشز٬سيب بهاره٬سيب گلاب٬رویال گالا٬عباسی٬فوجی٬ ٬توليد و تکثير

٬انواع سيب پایه بذری و مالينگ شامل ارقام سيب گلدن دیلشز٬سيب بهاره٬سيب گلاب٬رویال گالا٬عباسی٬فوجی٬ ٬توليد و تکثير
پایه های مالينگ ­ 106 ­ m6 ­ ٬b9سيب گالا٬گران اسميت٬گلدن ٬
انواع هلو شليل ٬ هلو پلنگی شليل مغان رد گلد و سان گلد .شليل انجيریهلو ابرتا .هلو انجيری خونی٬ هلو انجيری عسلی٬ هلو
قجی قانات٬ هلو پلاستيکی٬ بر پایه بذری و gn,gf
بادام سهند٬ آذر ٬شکوفه ٬فرانسه
انواع الو شابلون سانتيریزا قطره طلا گوجه سبز مراغه
ارتباط و همکاری تجاری و علمی مورد تایيد جهاد کشاورزی در سطح استان استانها٬ارتباط با توليد کنندگان برتر نهال در سطح
کشورارتباط و تامين کننده نهال صادرکنندگان نهال به کشورهای ترکمنستان٬عراق٬افغانستان٬تاجيکستان٬مشاوره
واحداث باغ و نهالستان در شهرهای مختلف٬توليد گل و گياه زینتی و نهال های وغيرمثمر٬توليد کنندۀ درخت های ميوه و نهال های
مثمر و توليد نهال های پيوندی ٬ سياه ریشه و مرکبات٬توليد و عرضه مستقيم ٬توليد و عرضه مستقيم انواع نهال های پيوندی ميوه
شناسه دار و تزئينی٬عرضه نهال در چهار فصل ٬فروش نهال پسته٬فروش نهال پسته٬بذر ٬ زیتون ٬ انار ٬ نهال ٬ سيب ٬ خرمالو ٬
سيب٬ آلبالو ٬ انگور ٬افرا
09143819321 حميد محرمی
جهت آشنایی با 100 رقم محصولات ٬آموزش باغبانی٬مقالات کاربرددی آشنایی با ارقام خاص ميوه ٬درختان چند نوع ميوه ٬به سایت
ما و کانال تلگرام مراجعه نمایيد.
Www.nahalesabz.com
Www.tabiate­sabz.ir
https://telegram.me/nahalesabz
ویا با تایپ نهالستان طبيعت سبزدر گوگل از سایت ما بازدید نمایيد با تشکر
گل و گياه و نهال طبيعت سبز
1◀عرضه انواع نهال مثمروغير مثمر
2◀تهيه وعرضه انواع بذر نهالἵ
3◀احداث باغات ميوهἴ
4◀طراحی و احداث فضای سبز
5◀هرس درختان مثمر وزینتیἴ
6◀پيوند زنی نهالستان و درختانἳ
ὓانتقاد و پيشنهادὓ
Ὅ09143819321
Hamid_moharrami@
Www.nahalesabz.com
https://telegram.me/nahalesabz
شرکت گل و گياه ونهال طبيعت سبز مياندوآب