مشارکت درساخت ( ۸۶۶ روز قبل )

آگهی دهنده : محمودفاتحی

شماره تماس : شماره تماس آگهی دهنده

آدرس: استان خراسان رضوي شهر شاندیز

ایمیل : ایمیل آگهی دهنده

بازدید : ۳۸۴

متن آگهی :

تعدادی زمين بامتراژبالاواقع درزشک همراه بااب وبرق وگاز وتلفن وسندشش دانگ دارم که تقاضای مشارکت درساخت این زمين
ها را مایلم لطفابامن تماس بگيرید